مقاله تاثير تيزانيدين خوراكي بر درد بعد از عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تيزانيدين خوراكي بر درد بعد از عمل جراحي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيزانيدين
مقاله درد بعد از عمل
مقاله مپريدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: دروديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نشيبي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تيزانيدين يك آگونيست a2 آدرنورسپتور و مشتقي از كلونيدين است كه اثرات مشابهي با كلونيدين داشته (ايجاد آرامش، كاهش اضطراب و بي دردي)، در حالي كه اثرات جانبي كمتري درد (افت فشار خون شرياني و براديكاردي). در اين مطالعه اثرات تيزانيدين خوراكي بر درد بعد از عمل جراحي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين كار آزمايي باليني دوسوكور تعداد ۶۰ بيمار ASA يك و دو، ۱۸-۶۰ ساله به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند.
۹۰ دقيقه قبل از القا بيهوشي به گروه كنترل و تيزانيدين به ترتيب دارونما و ۴ ميلي گرم تيزانيدين خوراكي تجويز شد. قبل و بعد از دريافت دارونما يا تيزانيدين و در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل شدت درد – ميزان آرام بخشي و مپريدين مورد نياز محاسبه گرديد.
نتايج: شدت درد و نياز به مپريدين در گروه تيزانيدين به صورت بارزي كمتر از گروه كنترل بود. (p<0.001) و ميزان آرام بخشي در گروه تيزانيدين به صورت بارزي بالاتر بود (p<0.001).
بحث: تجويز ۴ ميلي گرم تيزانيدين خوراكي قبل از عمل، مي تواند باعث كاهش درد بعد از عمل گردد بنابراين توصيه مي شود در بيماران كانديد عمل جراحي از تيزانيدين به عنوان پيش دارو استفاده گردد.