مقاله تاثير جايگزيني آرد ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر رشد و صفات لاشه در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير جايگزيني آرد ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر رشد و صفات لاشه در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر ضايعات كشتارگاهي طيور
مقاله قزل آلاي رنگين كمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مالكي مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي جايگزيني پودر ماهي با سطوح مختلف پودر ضايعات كشتارگاهي طيور، چهار جيره غذايي بر پايه پودر ماهي تنظيم و پودر ضايعات كشتارگاهي طيور در سطوح ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد جايگزين آن شد. چهار جيره غذايي آزمايشي به همراه يك جيره غذايي تجاري (به عنوان كنترل) در قالب طرح كاملا تصادفي در ۱۵ استخر آزمايشي در يك دوره ۹۰ روزه به تغذيه ۷۸۰ قطعه ماهي قزل آلا با ميانگين وزن اوليه ۷/۵ ± ۸/۸۷ گرم رسيد. نتايج حاصله نشان داد كه طول بدن، نرخ رشد ويژه، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي در بين جيره هاي غذايي آزمايشي و جيره غذايي تجاري تفاوت معني داري ندارند. ميزان مصرف غذا در سطح جايگزيني ۶۰ درصد در مقايسه با جيره حاوي ۱۰۰ درصد پودر ماهي بطور معني داري (۰۵/۰>P) كاهش يافت (۴۳/۱۷۴ در برابر ۸۶/۱۸۹ گرم). بازده لاشه در جيره هاي آزمايشي حاوي ۰، ۲۰، ۴۰ درصد جايگزيني پودر ماهي با پودر ضايعات كشتارگاهي طيور و جيره غذايي كنترل تفاوت معني داري نشان نداد ولي استفاده از سطح جايگزيني ۶۰ درصد بطور معني داري (۰۵/۰>P) بازده لاشه را در مقايسه با صفر درصد جايگزيني كاهش داد. استفاده از پودر ضايعات طيور در كليه سطوح جايگزيني در مقايسه با جيره كنترل، تركيبات شيميايي از جمله ميزان پروتئين لاشه ماهي قزل آلا را تحت تاثير قرار نداد. به طور كلي در اين مطالعه، استفاده از جيره غذايي تجاري متداول در مقايسه با جيره هاي غذايي مورد استفاده برپايه پودر ماهي و پودر ضايعات طيور مزيتي را در بر نداشت. نتايج اين آزمايش نشان داد كه مي توان آرد ماهي را تا سطح ۶۰ درصد در جيره غذايي ماهي قزل آلا با پودر ضايعات طيور جايگزين كرد.