مقاله تاثير جريان نقد عملياتي و سودخالص بر بازده سهام شرکت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي داده هاي تلفيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثير جريان نقد عملياتي و سودخالص بر بازده سهام شرکت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي داده هاي تلفيقي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان نقد عملياتي
مقاله بازده سهام
مقاله سود خالص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسي
جناب آقای / سرکار خانم: آقالطيفي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد اقتصادي در هر کشور بستگي به ميزان سرمايه گذاري در آن دارد. تاسيس شرکتهاي بزرگ با هدف جمع آوري پس اندازهاي مردمي و جهت دادن آنها به سمت کارهاي توليدي مناسب باعث رشد اقتصادي، افزايش توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومي است. ريسک و بازدهي شرکتها، متاثر از عوامل مختلفي نظير جريان نقد عملياتي و سود خالص مي باشد. جريان نقدي عملياتي و سود خالص مي تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثير قرار دهد و باعث تغييرات در بازده سهام آنها گردد. تحقيق حاضر به بررسي تاثير جريان نقد عملياتي و سود خالص حسابداري بر بازده سهام شرکتهاي خودرو سازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در اين پژوهش رابطه بين دو متغير فوق در فاصله زماني سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۸۱ بطور سالانه براي ۲۷ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طي سال هاي مذکور فعال بوده اند، مورد بررسي قرار گرفته است. از روش داده هاي تلفيقي به منظور بررسي رابطه بين بازده سهام و جريان نقد عملياتي و سود خالص استفاده شده و نتايج پژوهش تنها حاکي از وجود رابطه مستقيم بين بازده سهام و سود خالص مي باشد.