مقاله تاثير جزوه ‌هاي آموزشي جمعيت هلال احمر در مقابله با اثرات سوانح طبيعي در افزايش آگاهي مردم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير جزوه ‌هاي آموزشي جمعيت هلال احمر در مقابله با اثرات سوانح طبيعي در افزايش آگاهي مردم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروشور‌هاي آموزشي
مقاله آموزش همگاني
مقاله سوانح طبيعي
مقاله سوانح انسان ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي نيا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: دانيال زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قميان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حائري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش همگاني مقابله با سوانح نيازمند طراحي و اجراي برنامه‌ هاي آموزشي مناسبي است که ارتباط موثري با مخاطبان خود برقرار سازد و آگاهي ‌هاي لازم و اساسي را براي آنها فراهم آورد. اين پژوهش با توجه به انتشار جزوه‌ هاي آموزشي جمعيت هلال ‌احمر به منظور بالابردن ميزان آگاهي مردم، درصدد بررسي ميزان موفقيت اين ابزار آموزشي مقابله با اثرات سوانح طبيعي بر افزايش آگاهي افراد نسبت به سوانح مي ‌باشد.
روش‌ ها: در مطالعه مقطعي حاضر، ۱۰۴۰ نفر با روش نمونه ‌گيري خوشه ‌اي از مناطق مختلف تهران مورد بررسي قرار گرفتند. در ابتدا به اين افراد جزوات آموزشي داده شد و پس از گذشت حدود ۲ هفته مجددا به همان افراد مراجعه و پرسشنامه توسط همان فرد تکميل شد.
يافته‌ ها: ميزان آگاهي کلي افراد پيش از ارايه جزوات حدود ۶۲٫۰ (نسبت پاسخ‌ هاي درست)، اين نسبت در رابطه با زلزله ۵۶٫۰، در رابطه با آتش ‌سوزي ۶۲٫۰، در رابطه با سيل ۷۵٫۰، در رابطه با يخبندان ۴۶٫۰، در رابطه با مواد آتش ‌زا ۶۸٫۰، در رابطه با رعد و برق ۶۰٫۰، در رابطه با جبهه آتش ۶۹٫۰ و در رابطه با آتشفشان ۷۳٫۰ بوده است. ميزان آگاهي افراد در تمامي زمينه ‌ها پس از مطالعه بروشورهاي مربوط تغيير کرد (P<%5).
نتيجه ‌گيري: ميزان آگاهي افراد در تمامي زمينه ‌ها پس از مطالعه بروشورها افزايش يافت. ميزان آگاهي پاسخگويان بعد از ارايه جزوات آموزشي در بالاترين ميزان مربوط به آتشفشان و در پايين ‌ترين رتبه مربوط به آتش ‌سوزي بود.