مقاله تاثير جنسيت، طول و وزن بدن بر محتوي امگا-۳ موجود در بافت خوراکي دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير جنسيت، طول و وزن بدن بر محتوي امگا-۳ موجود در بافت خوراکي دو گونه از سخت پوستان (Penaeus semisulcatus و Thenus orientalis) خليج فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thenus orientalis, Penaeus semisulcatus
مقاله ايکوزاپنتانوئيک اسيد
مقاله دوکوزاهگزانوئيک اسيد
مقاله ويژگي هاي زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فر نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ارتباط بين درصد ايکوزاپنتانوئيک اسيد (EPA) و دوکوزاهگزانوئيک اسيد (DHA) چربي موجود در بافت خوراکي (عضله) ميگوي ببري سبز (Penaeus semisulcatus) و لابستر (Thenus orientalis) صيد شده از آبهاي خليج فارس با برخي از ويژگي هاي زيستي (جنسيت، طول و وزن کل) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد که در هر دو گونه، با افزايش طول و وزن کل، درصد EPA و DHA کاهش يافته که در مورد ميگوي ببري سبز تمامي اين ارتباطات و در مورد لابستر، فقط براي DHA و طول کل از نظر آماري معني دار مي باشد (p<0.03).
همچنين مشخص شد که درصد EPA در چربي ميگوهاي نر (۱۲٫۳۸% of total fatty acids) به طور معني داري بيشتر از ماده ها (۱۰٫۵۶ total fatty acids) مي باشد (p<0.01).