مقاله تاثير جنگل کاري Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۶۰ تا ۵۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير جنگل کاري Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina و Dalbergia sissoo بر ماکروفون خاک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاري
مقاله خاک
مقاله ماکروفون
مقاله اکاليپتوس
مقاله آکاسيا
مقاله شيشم
مقاله بندپايان
مقاله کرم خاکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صياد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحه شوشتري محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل هاي طبيعي پده که در حاشيه رودخانه هاي استان خوزستان عرصه وسيعي را پوشانده اند، با تخريب فراوان مواجه مي باشند. بدين ترتيب جنگل کاري  ممکن است راه حل مناسبي براي احياي اين بيشه زارهاي تخريب يافته باشد. کاشت گونه هاي Eucalyptus camaldulensis، Acacia salicina  و Dalbergia sissoo در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه بلوک در سال ۱۳۷۲ در حاشيه رودخانه دز صورت گرفت. براي ارزيابي ماکروفون خاک در اواسط آبان ۱۳۸۷ با استفاده از دو قطعه نمونه به ابعاد  0.5×۰٫۵ متر در هر کرت آزمايشي، جانداران موجود در لاشريزه و خاک تا عمق ۲۵ سانتي متري به طور دستي و به سرعت خارج شده و در کيسه هايي جمع آوري شدند. سپس تعداد و وزن تازه آنها در آزمايشگاه اندازه گيري گرديد. در مجموع ۱۸ نمونه برداشت شد. در اين تيمارها کرم خاکي بيشترين بخش ماکروفون خاک را تشکيل مي داد. تعداد و زيوزن کرم خاکي در خاک آکاسيا بيشتر بود، اما در مورد بندپايان در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري وجود نداشت، به دليل اين که بخش عمده ماکروفون خاک را کرم  خاکي تشکيل داده است، بنابراين همان تفاوت هايي که در فراواني کرم خاکي وجود داشت در مورد ماکروفون هم مشاهده شد. فراواني و زيوزن کرم خاکي و ماکروفون خاک با نسبت کربن به ازت همبستگي منفي داشت. کمتر بودن فراواني و زيوزن کرم خاکي در عرصه اکاليپتوس مي تواند به علت وجود ترکيبات فنوليک برگ اکاليپتوس و محدوديت ازت در خاک باشد. به طورکلي مي توان چنين نتيجه گرفت که جنگل کاري گونه هاي مختلف تاثير متفاوتي بر روي فراواني و زيوزن ماکروفون خاک به ويژه کرم خاکي داشته است. با توجه به افزايش ماکروفون خاک و ايجاد خاک با حاصل خيزي بهتر به وسيله آکاسيا، اين گونه براي جنگل کاري در منطقه مناسب تشخيص داده شد.