مقاله تاثير حضور آلاينده هاي فلزي سنگين سرب و روي در آب حفره اي، بر سرشتي هاي فيزيکي و ريزساختاري کائولينيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير حضور آلاينده هاي فلزي سنگين سرب و روي در آب حفره اي، بر سرشتي هاي فيزيکي و ريزساختاري کائولينيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرشتي هاي ريزساختاري
مقاله حد رواني
مقاله کائولينيت
مقاله شاره روزنه اي
مقاله SEM
مقاله XRD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدي وحيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کائولينيت، به عنوان خاک با حساسيت و قابليت تورم پذيري بسيار کم و مقاومت شيميايي و کارايي بالا، همراه با ديگر عناصر خاک در بستر مراکز دفن زباله هاي شهري و صنعتي، کاربرد دارد. اينگونه مراکز در معرض آلاينده هاي گوناگون هستند. از اين رو، بررسي چگونگي و تاثير برهمکنش کائولينيت و آلودگي ضروري به نظر مي رسد. در بررسي هاي گذشته، ارزيابي تاثير تغيير ويژگي هاي شاره هاي نفوذي بر سرشتي هاي فيزيکي از ديدگاه ريزساختاري، کمتر بررسي شده است. بر اين اساس در اين مقاله، فرايند برهمکنش کائولينيت و آلاينده هاي فلزات سنگين بر ريزساختار کاني کائولينيت مورد بررسي قرار گرفته اند. همچنين تلاش شده است تا ارتباط کيفي موثري بين ميزان تغيير سرشتي هاي فيزيکي – شيميايي شاره روزنه اي و تاثير آن بر ويژگي هاي فيزيکي ريزساختار خاک کائولينيت ارايه شود. بدين منظور، خاک رسي کائولينيت به طور مصنوعي و در شرايط آزمايشگاهي با دو آلاينده فلزي سرب و روي و نيز کاتيون تک ظرفيتي سديم، آلوده شده است. سپس با آزمايش هاي فيزيکي و بررسي هاي ريزساختاري، تغيير رفتار خاک مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حدود آتربرگ به عنوان شاخص فيزيکي خاک ها نشان مي دهد که با افزايش تراکم هاي آلاينده، حد رواني کاهش مي يابد. در حضور تراکم هاي بالاي کاتيون هاي دو ظرفيتي روي و سرب، به ترتيب، به دليل شکل گيري ساختار لخته اي و انباشت آب در روزنه هاي ايجاد شده، نرخ کاهش حد رواني کمتر است. نتايج تصاوير SEM و ميزان تغييرات شدت قله پراش پرتو X نيز تغيير ساختار در ريزبافت خاک و تشکيل ساختار لخته اي را تاييد مي کنند.