مقاله تاثير حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بيماران بخش زنان و زايمان بيمارستان تامين اجتماعي يزد، سال ١٣٨٧ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثير حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بيماران بخش زنان و زايمان بيمارستان تامين اجتماعي يزد، سال ١٣٨٧
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متوسط مدت اقامت
مقاله حضور تمام وقت پزشک
مقاله متخصص زنان و زايمان
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پور محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کمبود منابع و استفاده بهينه از منابع در دسترس، يکي از چالش هاي مديران همه بيمارستان ها مي باشد.
يکي از راه حل هاي پيشنهادي براي حل اين مشکل، کاهش متوسط مدت اقامت در بيمارستان است. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير حضور تمام وقت پزشک متخصص بر مدت اقامت بيماران بخش زنان و زايمان بيمارستان تامين اجتماعي يزد بود.
روش کار: اين مطالعه با مداخله حضور تمام وقت متخصص زنان و زايمان در بيمارستان و تحليل اثر مداخله بر روي کاهش مدت اقامت بيماران بخش زنان و زايمان بيمارستان تامين اجتماعي يزد شروع شد. مطالعه در مدت ۳ ماه قبل از مداخله (سال ۱۳۸۶) و ۳ ماه بعد از مداخله (سال ۱۳۸۷) انجام شد. تحليل از طريق محاسبه و مقايسه متوسط مدت اقامت بيماران ۳ پزشک، قبل و بعد از مداخله انجام شد.
يافته ها: متوسط مدت اقامت در مورد زايمان طبيعي قبل از مداخله ۱٫۳۷ روز و بعد از آن ۱٫۱۰ روز، براي سزارين قبل از مداخله ۲٫۵۵ و بعد از آن ۲٫۲۲ روز بود. اين شاخص در بيماران و مراجعين با بيمه تامين اجتماعي قبل از مداخله ۱٫۹۸ و بعد از آن ۱٫۷۷ روز گزارش شد. ميانگين کلي مدت اقامت بيماران قبل از حضور تمام وقت پزشک متخصص ۱٫۹۸روز بوده که بعد از مداخله به ۱٫۷۴ روز کاهش يافته است. در کل حضور  تمام وقت پزشک متخصص بر کاهش مدت اقامت بخش زنان و زايمان بيمارستان مورد مطالعه تاثير داشته است  .(P=0.001)
نتيجه گيري: حضور تمام وقت پزشک متخصص باعث کاهش مدت اقامت در بيمارستان مي شود. با استفاده از اين روش کارايي تخت هاي بيمارستان افزايش مي يابد و مي توان کمبود تخت در ايران را تا حدي حل نمود.