مقاله تاثير حضور نانوذرات اکسيد تيتانيوم بر افزايش هدايت حرارتي و رفتار رئولوژي نانوسيال تشکيل شده بر پايه روغن موتور خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثير حضور نانوذرات اکسيد تيتانيوم بر افزايش هدايت حرارتي و رفتار رئولوژي نانوسيال تشکيل شده بر پايه روغن موتور خودرو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوسيال
مقاله هدايت حرارتي
مقاله روش سيم داغ گذرا
مقاله ويسكوزيته
مقاله نانوذرات تيتانيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي دهكردي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان راد احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش که به منظور اندازه گيري هدايت حرارتي و ويسکوزيته نانوسيالات انجام شده است، روش سيم داغ گذرا جهت اندازه گيري هدايت حرارتي نانوسيالات استفاده شد. روابط هميلتون و کراسر (Hamilton-Crosser) و انيشتين (Einstein) براي تخمين و پيش بيني هدايت حرارتي و ويسکوزيته مورد استفاده قرار گرفت. در مقايسه بين نتايج تئوري و آزمايشگاهي تفاوت هايي ديده مي شود که اين اختلاف به دليل عدم دقت روابط تئوري مي باشد. جهت مشاهده مورفولوژي نانوذرات از تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي  (SEM)بهره گرفته شد. همچنين جهت اندازه گيري اندازه ذرات نيز از آناليز اندازه ذرات استفاده شد. با انجام آزمايش ها مشخص شد که با اضافه کردن %۳ وزني از نانوذرات اکسيد تيتانيوم با اندازه ذرات ۲۱ نانومتر و ۲۰۰ نانومتر، به روغن موتور، هدايت حرارتي روغن موتور به ترتيب تا %۵۶٫۷۲ و %۲۳٫۳۴ افزايش يافت. همچنين رفتار ويسكوزيته نانوسيالات نيز بررسي شد و مشاهده گرديد كه با افزودن وزني نانوذرات ۲۱ نانومتري و ۲۰۰ نانومتري اکسيد تيتانيوم در روغن موتور خودرو ويسکوزيته به ترتيب به ميزان %۸٫۰۳ و %۶٫۷۵ افزايش مي يابد.