مقاله تاثير حفاظتي تيامين روي ضايعات ناشي از مسموميت تجربي با سرب در ماهي حوض (Carassius auratus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير حفاظتي تيامين روي ضايعات ناشي از مسموميت تجربي با سرب در ماهي حوض (Carassius auratus)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي حوض
مقاله مسموميت
مقاله سرب
مقاله تيامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني داور
جناب آقای / سرکار خانم: موثقي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدظهير شيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرب يكي از فلزات سنگين است كه براي انسان و حيوانات بسيار سمي مي باشد. در اين مطالعه اثرات توكسيك ناشي از دريافت ۸٫۵ ميلي گرم در ليتر استات سرب به صورت محلول در آب و تاثير مصرف همزمان تيامين به ميزان ۳۰ و ۶۰ ميلي گرم در ليتر به مدت ۲۱ روز در ماهي حوض مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه هيستوپاتولوژيك بافت مغز نشان داد كه تفاوت پرخوني و ادم بين گروههاي ۲ (بدون دريافت تيامين) و ۴ (استات سرب همراه با ۶۰ ميلي گرم تيامين در ليتر) معني دار بود. در بررسي هيستوپاتولوژيك بافت كليه تفاوت معني داري از نظر گنجيدگي هاي داخل هسته اي، تورم و تغييرات دژنراتيوونكروتيك سلول هاي پوششي لوله هاي كليوي بين گروههاي ۲ (بدون دريافت تيامين) و ۴ (استات سرب همراه با ۶۰ ميلي گرم تيامين در ليتر) وجود داشت. همچنين بافت كبد گروههاي ۲ (بدون دريافت تيامين) و ۴ (استات سرب همراه با ۶۰ ميلي گرم تيامين در ليتر) از نظر پرخوني تفاوت معني داري را نشان مي دادند. تغييرات هيستوپاتولوژيك در بافت آبشش از نظر نوع و شدت ضايعات در بين گروه هاي مختلف مورد آزمايش تفاوت معني داري را نشان نمي دادند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد، تيامين در تخفيف ضايعات ناشي از مسموميت با سرب در بافت هاي مغز، كليه و كبد در ماهي حوض تاثير وابسته به دوز دارد.