مقاله تاثير خاكهاي رنگبر مختلف بر روي كيفيت برخي روغن هاي خوراكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثير خاكهاي رنگبر مختلف بر روي كيفيت برخي روغن هاي خوراكي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونيت
مقاله خاك رنگبر
مقاله رنگبري روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: امين لاري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رنگبري در تصفيه روغنهاي خوراکي به دو روش فيزيکي و شيميايي يک مرحله بحراني مي باشد. جاذب هاي مورد استفاده براي رنگبري رنگدانه ها و ديگر ناخالصي ها مانند صابون، فلزات، فسفوليپيدها و محصولات اکسيداسيون را حذف مي کند. حذف اين ناخالصي ها خواص حسي و مقاومت اکسيداتيو روغن بي بوشده را بهبود مي بخشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، تاثير سه نوع خاك رنگبر فعال شده (بنتونيت ايراني، پاكستاني و آلماني) بر رنگ، انديس پراكسيد، صابون، درصد اسيد چرب آزاد، كلروفيل، زمان پايداري، فلزات (آهن و مس)، انديس آنيزيدين و فسفر در روغنهاي سويا، آفتابگردان، كلزا و پالم كه قبلا تصفيه قليايي شده بودند، بررسي شد.
يافته ها: نتايج حاصله نشان داد كه رنگبري موجب كاهش رنگ، انديس پراكسيد، صابون، كلروفيل، فلزات آهن، مس و فسفر و افزايش اسيديته، انديس آنيزيدين و زمان پايداري در هر چهار نوع روغن خوراكي مورد مطالعه گرديد. هرچند خاكهاي به كار رفته در اين مطالعه از نظر ساختمان فيزيكي و خصوصيات شيميايي و كاني شناسي با يكديگر متفاوت بودند و تاثيرات جزيي متفاوتي را بر بعضي از تركيبات داشتند ولي در كل هيچ ارتباط معناداري بين نوع خاك رنگبر استفاده شده با تغييرات ايجاد شده در پارامترها و افزايش كيفيت روغنها ديده نشد. همچنين بهترين كيفيت بعد از رنگبري در روغن سويا ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده بهتر است خاك رنگبري كه ارزان تر و قابل دسترس تر در كشور ما است (خاك بنتونيت ايراني) در آينده مورد استفاده قرار گيرد.