مقاله تاثير خرفه (Portulaca oleracea) بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير خرفه (Portulaca oleracea) بر فعاليت آنزيم پاراکسوناز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرفه
مقاله پاراکسوناز۱
مقاله ليپوپروتئين با دانسيته پايين اکسيد شده
مقاله لواستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطره ساماني كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه خرفه يکي از غني ترين منابع گياهي داراي اسيدهاي چرب امگا ۳ مي باشد و مواد آنتي اکسيدان و عناصر معدني متعدد در بخش هاي مختلف اين گياه وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير گياه خرفه بر سطح ليپوپروتئين ها به ويژه ليپوپروتئين هاي با دانسيته پايين اکسيده (OxLDL) و فعاليت آنزيم پاراکسوناز۱ و مقايسه آن با اثر لواستاتين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني از بين بيماران مراجعه کننده به پزشک متخصص داخلي کلينيک تخصصي بيمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد، ۹۳ بيمار که داراي LDL بيشتر از ۱۰۰mg/dl بودند به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه دريافت کننده روزانه ۵۰ تا ۶۰ گرم خرفه خام و گروه دريافت کننده روزانه ۲۰mg/day لواستاتين تقسيم شدند. در شروع مطالعه و ۴۵ روز پس از مصرف خرفه و لواستاتين از همه افراد دو گروه ۵ ميلي ليتر خون به صورت ناشتا گرفته و بر روي نمونه ها آزمايشات مربوط با روشهاي استاندارد انجام شده و نتايج بدست آمده از طريق آزمون هاي آماري t و t زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: مصرف خرفه و لواستاتين باعث کاهش در کلسترول تام،LDL-C  و OxLDL شد (P<0.05). نماي توده بدني و تري گليسريد در گروه خرفه کاهش و آنزيم پاراکسوناز ۱ (PON1)، آپوليپوپروتئين (Apo A1) A و ليپوپروتئين هاي با دانسيته بالا (HDL-C) افزايش نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج بدست آمده خرفه با افزايش HDL-C، فعاليت پاراکسوناز ۱ و ApoA1 و همچنين با کاهش کلسترول تام، LDL-C،OxLDL  و بخصوص تري گليسريد مي تواند در کاهش عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي نقش داشته باشد.