مقاله تاثير خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال سلوک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال سلوک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال سلوک
مقاله خودآموزي کلامي
مقاله سازگاري اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين تحقيق به بررسي تاثير آموزش خودآموزي کلامي بر علايم مرضي و سازگاري اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال سلوک مي پردازد. به عبارتي دسترسي به اين مساله که آيا آموزش خودآموزي کلامي مي تواند در بهبود علايم مرضي و سازگاري اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال سلوک تاثير مثبتي داشته باشد يا خير، هدفي بود كه پژوهش به قصد دستيابي به آنها انجام پذيرفت.
روش: اين پژوهش از نوع طرح تجربي (آزمايشي) بود که در آن نمونه اي شامل ۲۰ نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال سلوک از مدارس شهر تبريز انتخاب و پس از جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. در فرايند طرح، گروه آزمايشي در مدت ۱۰ جلسه تحت آموزش خودآموزي کلامي قرار گرفت و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد.
يافته ها: نتايج تحليل هاي به عمل آمده نشان داد که کاربرد و آموزش خود آموزي کلامي در کودکان مبتلا به اختلال سلوک موجب بهبود سازگاري اجتماعي و روابط بين فردي آنها مي گردد. اين يافته ها حايز تلويحات نظري و عملي در زمينه هاي باليني بوده و به طور تفضيلي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که كاربرد و آموزش خود آموزي كلامي موجب بهبود سازگاري اجتماعي و روابط بين فردي دانش آموزان داراي اختلال سلوك مي شود.