مقاله تاثير خودآموزي کلامي بر بهبود نشانه هاي مرضي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير خودآموزي کلامي بر بهبود نشانه هاي مرضي کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نافرماني مقابله اي
مقاله خودآموزي کلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي علي
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در اين پژوهش اثر خودآموزي کلامي بر علایم مرضي کودکان مبتلا به اختلال بي اعتنايي مقابله اي مورد بررسي قرار گرفت. روش: با بهره گيري از طرح نيمه آزمايشي، نمونه اي شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان پايه چهارم و پنجم مبتلا به اختلال بي اعتنايي مقابله اي از مدارس ابتدايي شهر تبريز انتخاب و پس از جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات: شامل ملاکهاي تشخيصي DSM-IV-TR و پرسشنامه علایم مرضي کودکان (CSI-4) (فرم معلم) بود. در فرايند اجرا، گروه آزمايش به مدت ۱۲ جلسه يک ساعتي طي ۶ هفته تحت آموزش خودآموزي کلامي قرار گرفت و گروه کنترل هيچ مداخله اي دريافت نکرد. يافته ها: نتايج حاصل از روش تحليل کوواريانس يک راهه نشان داد که کاربرد و آموزش خودآموزي کلامي موجب بهبود نشانه هاي مرضي دانش آموزان واجد اختلال بي اعتنايي مقابله اي مي شود. نتيجه گيري: با استفاده از اين روش آموزشي – درماني مي توان به بهبود نشانه هاي مرضي دانش آموزان داراي اختلال بي اعتنايي مقابله اي کمک کرد.