مقاله تاثير دما، سرعت جابه جايي هوا و روش آماده سازي بر خواص کيفي کشمش حاصله از انگور بي دانه سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير دما، سرعت جابه جايي هوا و روش آماده سازي بر خواص کيفي کشمش حاصله از انگور بي دانه سفيد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماده سازي
مقاله خشک شدن
مقاله دما
مقاله سرعت جابه جايي هوا
مقاله کيفيت کشمش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پرشكوهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مهم ترين مراحل فرآوري کشمش فرايند خشک کردن انگور مي باشد. پارامترهاي دما، سرعت جابه جايي هواي گرم و روش آماده سازي محصول عوامل اصلي موثر بر فرايند خشک شدن انگور محسوب شده و نقش مهمي در کيفيت محصول نهايي ايفا مي کنند.
مواد و روش ها: در اين تحقيق اثرات دما در چهار سطح ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتي گراد، سرعت جابه جايي هواي گرم در سه سطح ۱، ۲ و۳ متر بر ثانيه و روش آماده سازي محصول در چهار سطح بدون آماده سازي، آماده سازي با آب داغ، آماده سازي با کربنات پتاسيم ۵ درصد و ۰٫۴ درصد روغن زيتون و آماده سازي با هيدروکسيد سديم ۰٫۵ درصد بر روي شاخص هاي کيفي کشمش حاصل از خشک شدن انگور بي دانه سفيد مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: پارامترهاي دما، سرعت جابه جايي هوا و روش آماده سازي محصول اثرات بسيار معني داري بر شدت قهوه اي شدن و جذب مجدد آب دارند. پارامترهاي دما و آماده سازي بر روي اسيديته تاثير بسيار معني دار دارند و فقط پارامتر دما اثر بسيار معني داري بر چروگيدگي دارد.
نتيجه گيري: در مجموع کشمش هايي که با روش آماده سازي آب داغ، آماده سازي با کربنات پتاسيم ۵ درصد و ۰٫۴ درصد روغن زيتون و آماده سازي با هيدروکسيد سديم ۰٫۵ درصد در دماي ۹۳ درجه سانتي گراد، در دماي ۶۰ و ۷۰ درجه سانتي گراد بدست آمده اند، داراي کيفيت بهتري مي باشند.