مقاله تاثير دماي دو مرحله اي و روش آماده سازي در فرآيند خشک شدن انگور بيدانه سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير دماي دو مرحله اي و روش آماده سازي در فرآيند خشک شدن انگور بيدانه سفيد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماده سازي
مقاله انرژي فعال سازي
مقاله انگور
مقاله دماي دو مرحله اي
مقاله خشک کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پرشكوهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين مراحل توليد کشمش، فرآيند خشک کردن انگور مي باشد. در اين مرحله رطوبت اوليه حصول به ۱۵ تا ۱۷ درصد بر پايه خشک کاهش مي يابد. در اين تحقيق تاثير دماي دو مرحله اي و همچنين روش آماده سازي محصول بر روي زمان و آهنگ خشک شدن انگور بيدانه سفيد مورد بررسي قرار گرفت. خشک شدن به دو صورت انجام گرفت يکي با دماي ثابت ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتي گراد و ديگري با دماي دو مرحله اي، براي انجام کار ابتدا نمونه ها تحت دماي ۸۰ درجه سانتي گراد قرار گرفته و پس از رسيدن رطوبت محصول به ۵۰ درصد، دما به ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سانتي گراد کاهش پيدا کرد. روش آماده سازي محصول نيز در چهار سطح بدون آماده سازي، آماده سازي با آب داغ، آماده سازي با کربنات پتاسيم و %۰٫۴ روغن زيتون و آماده سازي با هيدروکسيد سديم %۰٫۵ انجام گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که پارامترهاي دما و آماده سازي محصول اثرات معني داري بر زمان و متوسط آهنگ خشک شدن دارند. زمان خشک کردن انگور با دماي دومرحله اي نسب به خشک کردن با دماي ثابت کم تر شده و در بعضي از آماده سازي ها تا %۶۱ کاهش مي يابد. بيش ترين و کم ترين انرژي فعال سازي نيز به ترتيب بين ۴۰۶۵٫۶ و ۳۰۱۵٫۸ کيلوژول بر کيلو گرم تعيين شد.