مقاله تاثير دماي هوا و دماي منطقه ريشه بر عملكرد و تثبيت نيتروژن سه گونه يونجه يكساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير دماي هوا و دماي منطقه ريشه بر عملكرد و تثبيت نيتروژن سه گونه يونجه يكساله
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبيت نيتروژن
مقاله دماي هوا
مقاله دماي منطقه ريشه
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله يونجه يکساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني دهقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسيني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پنج تن دوست محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير دماي هوا و دماي خاك بر عملكرد، اجزاي عملكرد، گره زايي و تثبيت نيتروژن ٣ گونه يونجه يكساله (Medicago polymorpha, M. radiate, M. rigidula)، آزمايشي در شرايط كنترل شده (اتاقك رشد) در سال ١٣٨٥ در دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفت. آزمايش به صورت كرت هاي دو بار خرد شده، در قالب طرح بلوك هاي كاملا تصادفي با ٣ تكرار اجرا شد. دماي هوا در ۳ سطح شامل ۱۵٫۱۰، ۲۰٫۱۵ و ۲۵٫۲۰ درجه سلسيوس شب / روز به عنوان فاکتور اصلي، دماي منطقه ريشه در ۴ سطح شامل ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه سلسيوس به عنوان فاکتور فرعي و ۳ گونه يونجه يک ساله به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد. نتايج حاکي از آن بود که گونه ها از لحاظ توليد ماده خشک، اجزاي عملکرد و تثبيت نيتروژن تفاوت معني داري داشته و گونه M. rigidula نسبت به ساير گونه ها از نظر ميزان ماده خشك برگ، ساقه و ريشه، نسبت برگ و ساقه به ريشه و تعداد و سطح برگ برتر بوده و عملكرد بيشتري داشت. هم چنين دماي ۲۵٫۲۰oC شب / روز هوا (گرم ترين دماي هوا) بيشترين مقدار گره زايي (۸٫۸۵ ميلي گرم ماده خشک گره در هر گلدان) و تثبيت نيتروژن (۷٫۷۰ ميلي گرم در گرم مقدار نيتروژن در توده گياهي) را دارا بود که در مقايسه با دماي ۱۵٫۱۰oC شب / روز هوا (سردترين دماي هوا)، افزايشي ۸ و ۲ برابري را به ترتيب در گره زايي و تثبيت نيتروژن نشان داد. کاهش دماي منطقه ريشه تا ۵ درجه سانتي گراد، تاثير به شدت کاهشي بر عملکرد و تثبيت نيتروژن هر ۳ گونه يونجه يک ساله داشت. بررسي اثر متقابل گونه ها، دماي هوا و دماي منطقه ريشه نشان داد گونه M. rigidula در دماي ۲۵oC هوا و ۱۵oC منطقه ريشه از لحاظ عملکرد، گره زايي و تثبيت نيتروژن نسبت به ساير تيمارها برتر بود. هم چنين گونه M. rigidula در تمام دماهاي پايين منطقه ريشه و هوا، رشد و نمو بهتري در مقايسه با ساير گونه ها داشت، بنابراين براي کشت در مناطق سرد و معتدل مناسب تر است. در مجموع مي توان استنباط نمود که استفاده از يونجه هاي يکساله در مناطقي که در فصل رويش با افت دماي محيط به ويژه کاهش دماي خاک تا ۵oC، مواجه هستند موفقيت آميز نيست، ولي در مناطق که دماي حداقل خاک بيش از ۱۰oC باشد، اين گياهان رشد خوبي داشته و از طريق موفقيت در تثبيت نيتروژن قادر به توليد عملکرد مطلوب هستند.