مقاله تاثير دماي پيشگرم قالب بر پوشش کلسيم فسفات اعمال شده بر سطح آلياژ پايه کبالت در حين ريخته گري دقيق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير دماي پيشگرم قالب بر پوشش کلسيم فسفات اعمال شده بر سطح آلياژ پايه کبالت در حين ريخته گري دقيق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش زيست فعال
مقاله کلسيم فسفات دو فازي
مقاله ريخته گري دقيق
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله بتا تري کلسيم فسفات
مقاله آلياژ پايه کبالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مراتيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قزويني زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش هاي کلسيم فسفاتي براي بهره گيري همزمان از استحکام بالاي فلزات براي کاربردهاي تحت بار و افزايش توانايي پيوند کاشتني ها با استخوان توسعه پيدا کرده اند. استفاده از پوشش هاي کلسيم فسفاتي دو فازي (BCP) به مراتب کارايي و نتايج بهتري نسبت به هيدروکسي آپاتيت (HA) تنها دارد. در اين تحقيق امکان پوشش دهي سراميک هاي کلسيم فسفاتي دو فازي بر روي آلياژ کاشتني پايه کبالت با استاندارد ASTM F -75 بررسي شد و اثر دماي پيشگرم قالب بر نسبت HA/β -TCP به عنوان عامل موثر بر زيست فعالي پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. آلياژ مذاب درون قالب هاي ريخته گري دقيق که قبلا ديواره هاي آن با هيدروکسي آپاتيت پوشش داده شده بود، ريخته گري شد. دماي پيشگرم قالب معادل ۷۵۰، ۸۵۰، ۹۵۰ و ۱۰۵۰ درجه سانتيگراد براي بررسي اثر دماي پيشگرم قالب بر تغييرات فازي پوشش انتخاب شد. نتايج نشان داد که با افزايش دماي پيشگرم قالب از ۷۵۰ درجه سانتيگراد به ۱۰۵۰ درجه سانتيگراد نسبت HA/β -TCP از حدود ۷۰٫۳۰ به ۲۰٫۸۰ تغيير مي کند. ارزيابي آزمايشگاهي زيست فعالي بيانگر انحلال بيشتر فاز β-TCP بود و تشکيل بيشتر آپاتيت هاي شبه استخواني بر سطح پوششي که داراي نسبت پايين تر HA/β -TCP است، مشاهده شد.