مقاله تاثير دوز اشعه گاما بر اصلاح سطحي پلي استايرن بوسيله پيوند نانومتري N- ايزوپروپيل آميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير دوز اشعه گاما بر اصلاح سطحي پلي استايرن بوسيله پيوند نانومتري N- ايزوپروپيل آميد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند
مقاله NIPAAm
مقاله پلي استايرن
مقاله اشعه گاما
مقاله دوز
مقاله نانوکامپوزيت هاي پليمري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي آزار اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت الهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شاپورگان مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حق جو رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: رنگي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مونومر  -Nايزوپروپيل آميد (NIPAAm) بر روي ظروف كشت سلولي پلي استايرن با استفاده از پيش تابش اشعه گاما در هوا با موفقيت پيوند زده شد. تاثير دوز پيش تابش گاما (دوزهاي جذبي ۴۰kGy، ۳۰،۲۰  و ۱۰) در دما و شرايط مناسب پيوند مورد بررسي قرار گرفت. آناليز FTIR، وجود مونومر پيوند را بر روي بستر نشان داد. مقدار بهينه دوز جهت برقراري پيوند در  40kGyو ۵۰oC مي باشد. تصاوير SEM و AFM به وضوح افزايش دوز جذبي اشعه را با زياد شدن مقدار پيوند نشان مي دهد. توپوگرافي سطح و ضخامت پيوند در تصاوير AFM از نمونه هايي كه تحت اشعه قرار گرفته اند، نشان مي دهد كه مونومر در دوز اشعه جذبي به خوبي پيوند يافته است. ضخامت پيوند ها در اين تصاوير در حدود ۵۰-۶۰nm مي باشد. زاويه تماس قطره آب بهترين نمونه هاي پيوند يافته در ۴۰oC و ۱۰oC به ترتيب ۵۵o و ۷۱o است كه نشان دهنده آب دوستي و آب گريزي سطوح پيوند يافته است. آناليز DSC نيز نشان مي دهد كه مونومري كه تحت اشعه گاما قرار گرفته، دماي حلاليت بحراني پاييني برابر با ۳۲oC دارد. اين ويژگي ثابت مي نمايد كه اين نوع پيوند، پتانسيل لازم را به عنوان يك زيست ماده دارد.