مقاله تاثير ذهنيت کودکي در هنر بزرگسالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثير ذهنيت کودکي در هنر بزرگسالي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقاشي
مقاله کودکان
مقاله تصوير ذهني
مقاله ادراک
مقاله عاطفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به منظور درک و آشنايي با نقاشي کودکان و اهميت شيوه بياني آن در هنر بزرگسالي نگارش شده است. کودکاناز بدو تولد به شناخت محيط و پديده هاي مادي جهان مي پردازند. و طي اين فرايند، تحت شرايط محيطي دوران رشد و همراه با يادگيري زبان، دنياي مادي و رويدادها محيط خود را به صورت تصاويري نمادين که در بر گيرنده مفهوم کلي، ذات و ماهيت اشيا مي باشد را در ذهن ثبت مي کنند. تصاويري ذهني که ما به ازاي خود در کودک کنشي عاطفي و هيجاني را نيز بر مي انگيزد. نقاشي کودکان تصاويري است، به دور از بازنمايي ناظرمدارانه، تقليدي است از واقعيت، که با تصوير ذهني او مشترک است. ميان تصوير ترسيمي و تصوير دروني تعاملي بي شمار برقرار است و بياني است، برگرفته از ادراک فردي او. حفظ اين احساس کودکانه و به کارگيري آگاهانه اين شيوه بياني، در بزرگسالي، مي تواند رهنمون خلق آثاري بديع و فردي باشد.