مقاله تاثير روزه داري ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمي در افراد مبتلا به گلوکوم زاويه باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۶ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير روزه داري ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمي در افراد مبتلا به گلوکوم زاويه باز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داري
مقاله فشار داخل چشم
مقاله گلوکوم زاويه باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مديسه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راستي بروجني فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فشار داخل چشم يکي از ريسک فاکتورهاي قابل درمان در گلوکوم است و کانون اصلي درمان را تشکيل مي دهد. تغيير در ميزان فشار داخل چشمي بويژه در افراد مبتلا به گلوکوم در اثر روزه داري از جمله سوالاتي است که هنوز پاسخ قاطعي به آن داده نشده است. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير روزه داري در ماه مبارک رمضان بر فشار داخل چشمي در افراد مبتلا به گلوکوم زاويه باز انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کوهورت خود شاهدي در طي ماه رمضان ۱۳۸۸ بر روي بيماران داوطلب بالاي ۴۵ سال مبتلا به گلوکوم زاويه باز انجام شد. فشار داخل چشم ۵۰ چشم از بيماران که حداقل ۲۵ روز از ماه مبارک را روزه گرفته بودند درچهار نوبت قبل از ماه رمضان، روز پنجم، پانزدهم و بيست و پنجم ماه مبارک ثبت شد. بيماران حداقل دو هفته قبل از ماه رمضان و در طول دوره مطالعه داروهاي خود را به صورت معمول مصرف نمودند. اطلاعات با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس مشاهدات تکراري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۶۵٫۱۶±۱۰٫۳۱ سال و ۶۵% مرد بودند. فشار چشم بيماران نسبت به قبل از ماه رمضان روند کاهش داشت و در روز بيست و پنجم نسبت به قبل از ماه رمضان (۱۶٫۰۸±۰٫۳۷ ميلي متر جيوه) معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه روزه داري باعث کاهش فشار داخل چشم در افراد مبتلا به اين بيماري مي شود که اين تغيير در مصرف داروها بايستي مد نظر باشد.