مقاله تاثير روشهاي آماده سازي و آبگيري بر سرعت و زمان خشک شدن انگور بيدانه قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير روشهاي آماده سازي و آبگيري بر سرعت و زمان خشک شدن انگور بيدانه قرمز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماده سازي
مقاله انرژي فعال سازي
مقاله انگور
مقاله دماي دو مرحله اي
مقاله خشک شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي پرشكوهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مراحل توليد کشمش، فرايند خشک کردن انگور مي باشد. دستيابي به شرايط بهينه در فرايند خشک کردن مي تواند اثر مهمي بر زمان فرآوري و بهبود شاخصهاي کيفي اين محصول داشته باشد. در اين تحقيق تاثير دماي دو مرحله اي و همچنين روش آماده سازي محصول بر روي زمان و آهنگ خشک شدن انگور بيدانه قرمز مورد بررسي قرار گرفت. خشک شدن به دو صورت يکي با دماي ثابت ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتي گراد و ديگري با دماي دو مرحله اي انجام گرفت. در روش دو مرحله اي ابتدا نمونه ها تحت دماي ۸۰ درجه سانتي گراد قرار گرفته و پس از رسيدن رطوبت محصول به ۵۰ درصد، دما به ۵۰، ۶۰ و ۷۰ درجه سانتي گراد کاهش پيدا کرد. روش آماده سازي محصول نيز در چهار سطح بدون آماده سازي، آماده سازي با آب داغ، آماده سازي با کربنات پتاسيم ۵% و ۰٫۴% روغن زيتون و آماده سازي با هيدروکسيد سديم ۰٫۵% انجام گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد که پارامترهاي دما و آماده سازي محصول اثرات بسيار معني داري بر زمان و متوسط آهنگ خشک شدن دارند. زمان خشک کرن انگور با دماي دو مرحله اي نسبت به خشک کردن با دماي ثابت کمتر شده و در بعضي از روشهاي آماده سازي تا ۶۷ درصد کاهش مي يابد. کمترين و بيشترين مقدار انرژي فعال سازي نيز به ترتيب بين ۲۸۹۳٫۹ و ۴۵۳۸٫۸ کيلو ژول بر کيلو گرم تعيين شد.