مقاله تاثير روش تدريس «تکليف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: تاثير روش تدريس «تکليف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک مطلب
مقاله روش تدريس تکليف – محور
مقاله دانش ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواندن و درک مطلب يکي از موارد اساسي و مهم براي دريافت معني از متن مي باشد. تاکيد بر مهارت خواندن فراگيران زبان هاي خارجي يکي از مهمترين موضوعات متدولوژي در زمينه آموزش زبان است. يکي از مشکلات فراگيران ايراني عدم تمايل آنان در مواجه با تعامل با متن هاي خواندن و درک مطلب مي باشد، در حالي که بيشتر متون انگليسي در ايران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحي شده اند. براي اينکه مهارت خواندن نقش اساسي در يادگيري زبان دوم داراست. اما کلاس هاي خواندن متون انگليسي براي دانش آموزان خسته کننده به نظر مي رسد در حالي که بيشتر دانش آموزان علاقمند اند موقعيتي پيدا کرده تا توانايي خودشان را نشان دهند و به سوالات معلم جواب دهند. لذت بخش نبودن کلاس ها به علت عدم آگاهي معلمان از روش هاي صحيح تدريس خواندن و درک مطلب زبان انگليسي مي باشد. تدريس زبان دوم با استفاده از روش «تکليف-محور» يک روش موثر در بهبود دانش زباني و درک مطلب فراگيران شناخته شده است.
هدف تحقيق حاضر تعيين تاثير تدريس فعاليت هاي آموزشي در قالب تکليف – محور بر درک مطلب زبان آموزان ايراني بوده است. جامعه آماري پژوهش ۶۰ نفر فراگير زبان انگليسي از آموزشگاه خصوصي بوده است. با توجه به حجم کم جامعه صدرصد جامعه به عنوان نمونه انتخاب گرديد. سپس نمونه آماري به دو گروه مساوي؛ گروه کنترل و آزمايش تقسيم شدند. يک گروه با روش هاي سنتي تعليم داده شده و گروه ديگر با استفاده از تدريس فعاليت تکليف محور تعليم داده شد. تحليل آماري مطالعه نشان داده است که بين دو عملکرد گروه ها تفاوت معني داري وجود دارد.