مقاله تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تجويز
مقاله پروبيوتيک
مقاله عملکرد
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دنبال آشكار شدن جنبه هاي منفي استفاده از آنتي بيوتيك هاي محرك رشد در تغذيه طيور، استفاده از پروبيوتيك ها به عنوان ميكرو ارگانيسم هايي با اثرات مفيد بر ميزبان، مورد توجه فزاينده قرار گرفته است. به منظور بررسي تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد، فاكتورهاي خوني و سيستم ايمني، تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه خروس گوشتي راس (۳۰۸) در پنج گروه آزمايشي شامل شاهد و چهار روش تجويز به صورت تزريق به تخم مرغ، دهاني، افشانه و كلوآكي با ۳ تكرار و ۲۰ قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري از خون به منظور بررسي فاكتورهاي خوني در سن ۴۰ روزگي انجام شد، همچنين عملكرد توليد و سيستم ايمني پرنده ها تا سن ۴۲ روزگي مورد بررسي قرار گرفت. روش هاي تجويز پروبيوتيك در هچري بر افزايش وزن روزانه در دوره پاياني، خوراك مصرفي در دوره پاياني و كل دوره، وزن نسبي بورس در ۲۸ روزگي، پاسخ ايمني سلولي به دي نيتروكلرو بنزن در ۲۸ و ۳۸ روزگي (p<0.05)، وزن نسبي طحال در ۴۲ روزگي، و افزايش وزن روزانه در كل دوره (p<0.01) تاثير معني داري داشت و نيز بر كلسترول و تري گليسريد پلاسما، هموگلوبين خون، عيار پادتن توليدي عليه گلبول قرمز گوسفند، پاسخ ايمني به فيتوهماگلوتينين، وزن نسبي طحال در ۲۸ روزگي و وزن نسبي بورس در ۴۲ روزي تاثير معني داري نداشت (p>0.05) به طور كلي تجويز زود هنگام پروبيوتيك به روش دهاني باعث بهبود عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي مي شود.