مقاله تاثير روش هاي مختلف حل ضريب چاهک در آناليز دو عمقي گلف پرمامتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۳۲ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير روش هاي مختلف حل ضريب چاهک در آناليز دو عمقي گلف پرمامتر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرمامتر گلف
مقاله روش هاي حل ضريب چاهک
مقاله ضريب چاهک
مقاله هدايت هيدروليکي اشباع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مشعل محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدايت هيدروليکي از خصوصيات بسيار مهم فيزيکي خاک است که کاربرد وسيعي در علوم آب و خاک دارد. به طوري که در اکثر پروژه هاي آبياري و زهکشي، آبهاي زيرزميني و سطحي، برخي از پروژه هاي عمراني، مهندسي رودخانه و محيط زيست، هدايت هيدروليکي از ملزومات طراحي بوده و در هزينه اجرايي طرح ها تاثير گذار است. به همين دليل، برآورد دقيق اين ويژگي خاک حايز اهميت است. روش هاي اندازه گيري هدايت هيدروليکي به دو روش صحرايي و آزمايشگاهي تقسيم مي شوند. روش هاي صحرايي بسته به عمق آب زيرزميني، در بالا يا زير سطح ايستابي انجام مي شوند. نفوذسنج گلف روشي است که هدايت هيدروليکي را در بالاي سطح ايستابي اندازه گيري مي کند. دقت اين روش توسط محققين زيادي بررسي و پذيرفته شده است. تنها مشکل روش گلف، نتايج منفي و غيرقابل قبولي است که در بعضي از جواب ها مشاهده مي شوند. ضريب شکل چاهک از پارامترهاي مهم در معادله دو عمقي گلف است. براي حل معادله ضريب چاهک، روش هاي پورشه، فشاري، گلور، يک طرفه و عددي ارايه شده اند. در اين تحقيق پس از انجام آزمايش هاي گلف با مقادير مختلف H1 و H2 که کمترين مقدار H1=5cm و بيشترين مقدار  H2=5cmبود، در ۱۸ چاهک به عمق ۶۰ سانتي متر و در شبکه منظمي با فواصل ۱*۱ متري در يک خاک لومي در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان واقع در پاکدشت، آناليز دو عمقي گلف با روش هاي مختلف حل ضريب چاهك C براي محاسبه Kfs: هدايت هيدروليکي اشباع خاک (m/s) و fm: پتانسيل جريان ماتريک خاک [m2/s] انجام شد. نتايج نشان داد چنانچه در محاسبه Kfs از ضريب چاهک با روش پورشه استفاده شود، کمترين تعداد نتايج منفي به دست مي آيد و ساير روش هاي حل C، فشار، گلور، عددي و يک طرفه به ترتيب از کم به زياد تعداد نتايج منفي Kfs دارند. حل پورشه و فشاري C، موجب بيشترين تعداد نتايج منفي fm مي شوند. سه روش ديگر در حل fm مناسب تر هستند. همچنين، تعداد نتايج منفي Kfs و fm در همه روش هاي حل C با افزايش نسبت H2/H1 کاهش مي يابند.