مقاله تاثير رژيم كتوژنيك بر صرع مقاوم كودكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير رژيم كتوژنيك بر صرع مقاوم كودكان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع مقاوم
مقاله رژيم کتوژنيک
مقاله اثر بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلام پور شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: رژيم كتوژنيك متشكل از چربي زياد با پروتئين و كربوهيدرات كم، براي صرع مقاوم كودكان به كار برده مي شود. اين مطالعه به منظور تعيين اثر رژيم كتوژنيك در صرع مقاوم به درمان دارويي كودكان انجام شده است.
روش و بررسي: از سال ۱۳۸۱ لغايت ۱۳۸۵، چهل و سه كودك در حيطه سني ۲ تا ۱۴ سال با صرع مقاوم تحت درمان رژيم كتوژنيك قرار گرفته و بصورت آينده نگر پيگيري شدند. ميزان پاسخ به درمان (كاهش بيش از ۵۰ درصد در حملات تشنجي)، ميزان تحمل رژيم كتوژنيك و عوارض جانبي آن بررسي شد.
يافته ها: تعداد ۴۳ كودك با ميانگين سني ۵٫۸ سال، که عليرغم مصرف متوسط ۶٫۶ قلم داروي ضد صرع، به طور متوسط هر ماه ۳۰ حمله تشنجي داشتند تحت درمان رژيم کتوژنيک قرار گرفتند. ميانگين مدت رژيم حدود ۱۱ ماه (حيطه ۳ هفته تا ۳۰ ماه) بود. در ماه اول %۹۳، ماه سوم %۷۴، ماه ششم %۵۱ و ماه دوازدهم %۴۰ و حدود %۳۵ بيماران بيش از يكسال رژيم را ادامه دادند. در ماه اول %۷۷، ماه سوم %۶۵، ماه ششم %۴۴ و ماه دوازدهم %۳۵ بيماران، كاهش بيش از ۵۰ درصد در حملات تشنج داشتند. ارتباط آماري معني داري بين سن، جنس، اتيولوژي، تيپ تشنج و تاثير رژيم كتوژنيك وجود نداشت. تفاوت آماري معني داري بين افزايش اقلام دارويي ضدتشنج قبل از شروع رژيم و عدم پاسخ به درمان در ماه دوازدهم وجود داشت (P=0.007). بين تعداد حملات تشنج قبل از دريافت رژيم و ميزان پاسخگويي در ماه دوازدهم درمان، رابطه معني داري وجود داشت (P=0.041). اکثر عوارض خفيف و گذرا بوده ولي در ۶ بيمار (۱۴ درصد) منجر به قطع رژيم شد.
نتيجه گيري: رژيم کتوژنيک يک روش درماني جايگزين براي صرع مقاوم کودکان در نظر گرفته شود.