مقاله تاثير زئوليت در جيره حاوي آفلاتوكسين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير زئوليت در جيره حاوي آفلاتوكسين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت
مقاله آفلاتوكسين
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله ضريب تبديل
مقاله كلينوپتيلولييت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: مديري داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور مطالعه اثر زئوليت طبيعي (كلينوپتيلوليت) بر كاهش اثرات آفلاتوكسين در رشد و عملكرد جوجه هاي گوشتي، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با استفاده از ۳ سطح كلينوپتيلوليت (۰، ۳ و ۵ درصد جيره) و ۳ سطح آفلاتوكسين (۰، ۱ و ۲ قسمت در ميليون) انجام گرفت. طول دوره آزمايش ۴۹ روز بود كه طي آن مصرف خوراك روزانه، افزايش وزن روزانه، ضريب تبديل و درصد تلفات اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه بالاترين ميانگين وزن زنده، وزن لاشه و افزايش وزن روزانه مربوط به جيره ۷ (سطح ۰ آفلاتوكسين و ۵ درصد زئوليت) و كمترين مقدار صفات مذكور مربوط به جيره ۳ (سطح ۲ قسمت در ميليون آفلاتوكسين و صفر درصد زئوليت) بود. در مورد وزن كبد، ضريب تبديل و درصد تلفات بالاترين مقدار مربوط به جيره ۳ و كمترين مقدار مربوط به جيره ۷ بود. بيشترين مقدار مصرف خوراك روزانه مربوط به جيره ۴ (سطح صفر آفلاتوكسين و ۳ درصد زئوليت) و كمترين مقدار آن مربوط به جيره ۳ بود. در كل نتايج اين آزمايش نشان داد كه وجود آفلاتوكسين در سطوح بالاتر از ۱ قسمت در ميليون در جيره جوجه هاي گوشتي منجر به كاهش عملكرد و ضريب تبديل آنها خواهد شد. استفاده از كلينوپتيلوليت در جيره مي تواند اثرات زيان آور آفلاتوكسين را كاهش دهد و در شرايط اين آزمايش سطح ۵ درصد آن نتايج بهتري را از خود نشان داد.