مقاله تاثير زردچوبه در بهبود علايم باليني مبتلايان به سندرم روده تحريك پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زردچوبه در بهبود علايم باليني مبتلايان به سندرم روده تحريك پذير
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردچوبه
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله دارونما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاصدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليون فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم روده تحريك پذير شايع ترين بيماري گوارشي است كه با دردهاي مزمن شكمي و تغييرات اجابت مزاج مشخص مي شود. زردچوبه يكي از درمان هاي طب سنتي است كه در درمان بيماري هاي گوارشي مورد توجه قرار گرفته است در اين مطالعه اثرات زردچوبه بر سندرم روده تحريك پذير بررسي شده است.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه باليني تصادفي دو سوكور، ۱۴۰ بيمار مبتلا به سندرم روده تحريك پذير پس از اعمال معيارهاي ورود و خروج با نظر و تشخيص متخصص داخلي بدون توجه به سن و جنس وارد مطالعه شدند. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه مورد (زردچوبه) ۶۹ نفر و شاهد (دارونما) ۷۱ نفر تقسيم شدند و در قبل ۲ و ۴ هفته بعد از شروع درمان فرم هاي تغيير علايم باليني در بيماران بر اساس روش مقياس امتياز بصري براي تبديل معيارهاي ذهني به عيني تكميل گرديد و سپس اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: استفاده از زردچوبه و دارونما قبل، ۲ و ۴ هفته بعد از درمان باعث بهبود علايم باليني بيماران به جزء استفراغ شده بود (p<0.001) در حالي كه بين ميزان تاثير زردچوبه و دارونما در بهبود علايم باليني بيماران در هر دو گروه مورد و شاهد تفاوتي مشاهده نشد(p>0.05) .
نتيجه گيري : استفاده از زردچوبه در مقايسه با دارونما در کنترل و کاهش علايم باليني سندرم روده تحريک پذير تفاوت معني داري نداشته ولي استفاده از آن باعث بهبود علايم باليني بيماران با سندرم روده تحريک پذير مي شود.