مقاله تاثير زلزله بر سازه هاي زيرزميني و طراحي نگهداري بر اساس بارهاي ديناميکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زلزله بر سازه هاي زيرزميني و طراحي نگهداري بر اساس بارهاي ديناميکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل انتقال آب
مقاله تغيير شکل زمين آزاد
مقاله ارتعاشات زلزله
مقاله پوشش بتني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي کامران
جناب آقای / سرکار خانم: اميرافشاري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش جمعيت و پيشرفت جوامع، ايجاد تونل در کلان شهرها ضرورت يافته است. احداث تونل هاي راه و همچنين مترو کمک شاياني به کاهش ترافيک نموده و تونل هاي انتقال آب، نياز کلان شهرها به آب را برطرف ساخته يا در سدها به کار گرفته مي شوند. تونل ها نيز مانند هر سازه ديگري تحت تاثير بارها و تنش هاي گوناگون قرار دارند. به طور کلي، بارهاي وارده بر تونل ها شامل بارهاي استاتيکي و ديناميکي مي باشد که مي بايست در طراحي تونل ها مورد توجه قرار گيرند. در اين مقاله وضعيت پايداري تونل انتقال آب جيرفت ارزيابي شده است. ابتدا تنش هاي اوليه محاسبه شده و سپس بر اساس روابط کرش (Kirsch) تنش هاي ثانويه ناشي از بارهاي استاتيکي در جداره و تاج تونل محاسبه گرديده اند. سپس با استفاده از روش تحليل لرزه اي بر اساس «تغيير شکل زمين آزاد» کرنش هاي سطح زمين که از ارتعاشات زلزله احتمالي ناشي مي شوند، بدون در نظر گرفتن اندرکنش بين پوشش بتني تونل و توده سنگ محاسبه شده است. پس از محاسبه کرنش، با استفاده از روش ساده شده «حل شکل هاي بسته» (Closed form solutions) و روابط وانگ (Wang) و پنزين (Penzien) مقادير نيروهاي ناشي از زلزله، يعني نيروي محوري و لنگر خمشي وارده به مقطع تونل با در نظر گرفتن اندرکنش پوشش بتني و توده سنگ اطراف محاسبه شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که بارهاي ناشي از امواج زلزله مي تواند پايداري سازه هاي زيرزميني، به ويژه تونل ها را تحت تاثير قرار دهد.