مقاله تاثير زمان برداشت بر عملکرد و ريزش دانه کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi) در اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان برداشت بر عملکرد و ريزش دانه کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi) در اراک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ريزش دانه
مقاله تاريخ برداشت
مقاله ساعت برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري بروجردي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان ريزش دانه کلزا در اثر برداشت تاخيري به شدت افزايش پيدا مي کند و برداشت زودهنگام نيز باعث کاهش شاخص برداشت و عملکرد دانه مي گردد. در اين تحقيق که به صورت مزرعه اي در سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقات زراعي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي اراک انجام شد اهميت زمان برداشت کلزا مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده نواري در قالب بلوک هاي کامل تصادفي و در ۳ تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تاريخ برداشت ۲۰ خرداد ماه، ۵ و ۲۰ تير ماه در کرت هاي عمودي و چهار زمان برداشت در ساعات مختلف ۶ صبح، ۱۲ ظهر، ۶ بعد از ظهر و ۱۱ شب در کرت هاي افقي بود. در اين بررسي از رقم پایيزه Okapi که از ارقام توصيه شده براي شرايط آب و هوايي اراک است استفاده شد. صفات مورد بررسي شامل عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد رطوبت دانه، ميزان و درصد ريزش دانه قبل و پس از برداشت بود. نتايج نشان داد مناسبترين زمان برداشت کلزاي پایيزه در اراک ۵ تيرماه بود. ميانگين عملکرد دانه در ساعت برداشت ۶ عصر و ۱۱ شب بدون مشاهده اختلاف معني دار حدود ۳۶۰۰ کيلوگرم در هکتار محاسبه گرديد. همچنين در مناسبترين تاريخ برداشت يا پنجم تيرماه ميزان ضايعات ناشي از ريزش دانه کمترين مقدار يعني ۱۴٫۸% را نشان داد که در مقايسه با تاريخ برداشت۲۰ تيرماه ۱٫۵% کمتر بود. ريزش قبل برداشت در ۲۰ تيرماه ۶٫۳% و در تاريخ ۵ تيرماه ۳٫۵% را مي توان به علت ۱۵ روز تاخير نسبت به تاريخ بهينه برداشت محصول دانست.