مقاله تاثير زمان برداشت بر عملکرد پيکر رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي آويشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان برداشت بر عملکرد پيکر رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي آويشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن ابلق (Thymus× citriodorus (Pers.) Schreb)
مقاله خانواه نعناع
مقاله زمان برداشت
مقاله کميت و کيفيت اسانس
مقاله ژرانيول
مقاله ژرانيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه آويشن ابلق با نام علمي (Thymus× citriodorus (Pers.) Schreb) يک گياه بوته اي چند ساله و متعلق به تيره نعناع است. اين گياه در حقيقت هيبريد بين دو گياه Thymus vulgaris و Thymus pulegioides مي باشد. اين گياه به عنوان معرق و در درمان برونشيت مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين مشخص شده که اسانس حاصل از پيکر رويشي آن داراي اثر ضد باکتري و ضد قارچي مي باشد. از اين رو، تحقيق حاضر در باغ گياهان دارويي شرکت دارويي زردبند واقع در شمال تهران به منظور تعيين بهترين زمان برداشت گياه آويشن ابلق از نظر بالاترين عملکرد پيکر رويشي و ميزان اسانس انجام گرديد. پيکر رويشي گياهان چهار ساله از خرداد تا آخر تيرماه سال ۱۳۸۷ در ۴ مرحله فنولوژيکي مختلف شامل: (۱ مرحله قبل از گلدهي، (۲ مرحله آغاز گلدهي، (۳ مرحله گلدهي کامل و (۴ مرحله تشکيل ميوه برداشت شد و بعد در هواي آزاد و در سايه خشک گرديد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان داد که زمان برداشت در سطح احتمال %۰٫۱ تاثير معني داري بر ميزان وزن تر و وزن خشک پيکر رويشي آويشن ابلق داشت، به طوري که بالاترين وزن تازه و وزن خشک پيکر رويشي از مرحله گلدهي کامل و مرحله تشکيل ميوه بدست آمد. بنابراين بيشترين مقدار اسانس به ميزان ۲٫۲۱ درصد از مرحله آغاز گلدهي استخراج شد و مقدار اسانس بدست آمده از گياهان برداشت شده در مراحل قبل از گلدهي، گلدهي کامل و تشکيل ميوه به ترتيب ۱٫۸۰، ۱٫۴۵ و ۱٫۶۶ درصد بود. همچنين ميزان عملكرد (ميلي ليتر) اسانس در ۱۰۰ متر مربع محاسبه شد که با توجه به مقايسه ميانگين ها، بالاترين عملکرد اسانس (۸۴۰٫۶۱ ميلي ليتر) در مرحله تشکيل ميوه بدست آمد. بنابراين مطابق با نتايج بدست آمده مناسبترين زمان برداشت پيکر رويشي گياه آويشن ابلق براي رسيدن به بالاترين عملکرد اسانس مرحله تشکيل ميوه مي باشد.