مقاله تاثير زمان برداشت و قطر ريشه بر ميزان گليسيريزين در گياه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير زمان برداشت و قطر ريشه بر ميزان گليسيريزين در گياه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرين بيان
مقاله گليسيريزين
مقاله زمان برداشت
مقاله قطر ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوري مقدم الهام
جناب آقای / سرکار خانم: همتي خدايار
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري صدر زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه دارويي شيرين بيان با نام علمي Glycyrrhiza glabra از تيره لگومينوز (Fabaceae) مي باشد. گليسيريزين مهم ترين تركيب شيميايي در بين تركيبات موجود در شيرين بيان است که ۵۰ برابر ساکاروز شيريني دارد. اين ماده به عنوان ماده اوليه در داروسازي و در درمان بسياري از بيماري ها و نيز در صنايع دخانيات، شيريني سازي و نوشابه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين بررسي به منظور تعيين بهترين زمان برداشت و مناسب ترين قطر ريشه براي به دست آوردن بالاترين ميزان گليسيريزين در اين گياه انجام شد. در سال ۱۳۸۵ ريشه شيرين بيان در چهار تاريخ برداشت (بيستم آبان، آذر، دي و بهمن ماه) و در سه قطر مختلف (كمتر از ۱ سانتي متر، ۱ تا ۲ سانتي متر و بيشتر از ۲ سانتي متر) در چهار تکرار از استان گلستان (ايستگاه تحقيقات کشاورزي عراقي محله) جمع آوري گرديد. متغيرهاي اندازه گيري شده شامل وزن تر و وزن خشک (براي اندازه گيري درصد رطوبت) و ميزان گليسيريزين بود. استخراج گليسيريزين با متانول و اندازه گيري آن با استفاده كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا صورت گرفت. نتايج نشان داد كه كمترين قطر ريشه ها، داراي کمترين درصد رطوبت (۴۶/۳۲ درصد) و بيشترين ميزان گليسيريزين (۱۸۷/۱ درصد) بود. همچنين، ريشه هاي برداشت شده در دي ماه در مقايسه با زمان هاي ديگر برداشت، داراي درصد رطوبت کمتر (۲۶/۲۲ درصد) و گليسيريزين بيشتري (۱۱۲/۱ درصد) بودند.‌