مقاله تاثير زنداني شدن محکومين به جرايم مواد مخدر بر وضعيت بهداشت روان زنان آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثير زنداني شدن محکومين به جرايم مواد مخدر بر وضعيت بهداشت روان زنان آنها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روان
مقاله مجازات زندان
مقاله جرايم مواد مخدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پورقنواتي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهداشت روان حالتي از سلامتي است که در آن فرد براي جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعيتي از سازگاري و روابط اجتماعي، رفاه و آسايش، رضايت از زندگي و سلامت جسمي رسيده است که در تعامل با جامعه از سطوح پاييني از رفتار انحرافي و از خود بيگانگي برخوردار است. بر اين اساس، در اين پژوهش، ارضاي نيازهاي غيرمادي، سازگاري و روابط اجتماعي، رضايت از زندگي، بيگانگي از ديگران و خويشتن خويش، وضعيت سلامت جسمي و روحي، وضعيت امرار معاش خانواده وکنترل اجتماعي فرزندان را به عنوان ابعاد بهداشت روان در بين زناني که همسرانشان به علت کنش هاي مربوط به مواد مخدر زنداني شده اند مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه با روش پيمايشي انجام و به اين منظور ۸۰۰ نفر از زندانيان مواد مخدر که حداقل سه ماه از مدت محکوميت آنها گذشته با روش نمونه گيري تصادفي نظام مند انتخاب گرديده و همسران آنها با ابزار پرسشنامه مورد پرس و جو قرار گرفتند. يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است که زناني که همسرانشان مجازات زندان را تحمل مي کنند بهداشت روان آنها درزمان مجازات حبس در ابعاد مختلف کاهش يافته است. بنابراين، با توجه به هزينه‌هاي سنگيني که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکوميت همسرانشان مي بايست پرداخت نمايند، مجازات مجرمين مواد مخدر بيش از آن که مجازات خود آنها باشد، مجازات زنان آنها خواهد بود.