مقاله تاثير زيست لايه در بهبود کارايي راکتور لجن فعال در تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به فرمالدئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثير زيست لايه در بهبود کارايي راکتور لجن فعال در تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به فرمالدئيد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرمالدئيد
مقاله لجن فعال
مقاله زيست لايه
مقاله فاضلاب صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: يغماييان كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم پور يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فرمالدئيد به عنوان ماده خام در بسياري از فعاليت هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد و غلظت هاي بالايي از آن در پساب خروجي اين صنايع يافت مي شود. فرايندهاي لجن فعال مبتني بر لايه زيستي به دليل قابليت هاي مناسب در کنترل بارهاي آلي بالا براي تصفيه پساب هاي صنعتي مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از اين پژوهش تعيين کارايي راکتور لجن فعال داراي رشد با لايه زيستي در تصفيه پساب هاي آلوده به فرمالدئيد بود.
مواد و روش ها: دو راکتور لجن فعال مقياس آزمايشگاهي به صورت موازي (يکي داراي بستر رشد لايه زيستي چسبيده و يکي فاقد آن) در محدوده بار آلي ۰٫۷ تا ۱۰٫۵ kgCOD/m3.d در شرايط هوازي و دماي محيط، با استفاده از فاضلاب مصنوعي حاوي متانول و فرم آلدئيد مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه تاثير تغييرات بار آلي و بار هيدروليک بر هر دو راکتور بررسي شد.
يافته ها: بيش ترين بازده حذف COD در راکتور داراي بيوفيلم ۹۸٫۸۶ درصد بود و اين راکتور تا محدوده بار آلي۱۰٫۵ kgCOD/m3.d ، بيش از ۶۴ درصد بازدهي داشت در حالي که راکتور فاقد بيوفيلم در بار آلي ۷٫۵ kgCOD/m3.d دچار اختلال شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که راکتور لجن فعال داراي بستر رشد بيوفيلم در تصفيه پساب هاي صنعتي آلوده به فرمالدئيد برتري قابل ملاحظه اي بر راکتور لجن فعال فاقد بيوفيلم دارد.