مقاله تاثير ساختار اجتماعي آموزش بر عملکرد دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير ساختار اجتماعي آموزش بر عملکرد دانشجويان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار اجتماعي آموزش
مقاله تعاملات اجتماعي دانشجويان
مقاله ارتباطات دانشجويان با اساتيد
مقاله عملکرد دانشگاهي
مقاله خوداثربخشي دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر اساس پژوهشي در بين دانشجويان رشته هاي علوم اجتماعي در پنج دانشگاه دولتي مستقر در تهران تدوين شده است. هدف مقاله ارزيابي ساختار اجتماعي آموزش از طريق سنجش مناسبات دانشجويان با يکديگر و با اساتيد خود در زمينه هاي اجتماعي و آموزشي است. چهارچوب نظري اين پژوهش برآمده از آراي نظريه پردازان جامعه شناسي علم، و پژوهشگران مطالعات آموزش عالي است و بر اساس آن ساختار اجتماعي آموزش در ايجاد انگيزش و نيز ارتقاي اثر بخشي، ياد گيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان تاثيرگذار است. اين تحقيق با روش پيمايشي و با کاربرد ابزار پرسشنامه انجام شده و داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي و توسط نرم افزار spss تجزيه و تحليل شده اند. يافته هاي اين پژوهش برخي از فرضيات تدوين شده را اثبات مي کند. بر اساس اين يافته ها، دانشجويانِ داراي يکپارچگي اجتماعي و يادگيري تعاملي، از پيشرفت تحصيلي بيشتر و خوداثربخشي بالاتري برخوردارند.