مقاله تاثير ساختمان بافت بر روي رفتار بيرون کشي نخ از داخل پارچه هاي تاري – پودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ساختمان بافت بر روي رفتار بيرون کشي نخ از داخل پارچه هاي تاري – پودي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمايش بيرون کشي نخ
مقاله ضريب اصطکاک
مقاله ساختمان بافت
مقاله پارچه تاري – پودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي انشراح
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني راوندي سيدعبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش بيرون کشي نخ از داخل ساختار پارچه (yarn pullout)، روش قديمي و مناسب جهت بررسي تاثير خصوصيات نخ و بافت بر روي رفتار مکانيکي پارچه، و مکانيزم جذب انرژي پارچه مي باشد.
در اين پژوهش مدل مکانيکي تعادل نيروها در تست بيرون کشي نخ از داخل ساختمان پارچه، در کليه بافت هاي پارچه هاي تاري – پودي تعميم داده شده است. و هم چنين تاثير ساختمان بافت بر روي نيروي بيرون کشي نخ و بر روي انرژي ذخيره شده در پارچه در حين انجام تست بيرون کشي با استفاده از اصل تعادل نيروها بررسي شده است. با استفاده از اين مدل پاره اي از خصوصيات مکانيکي پارچه ها از قبيل نيروي نرمال و نيروهاي داخلي و هم چنين ضريب اصطکاک نخ با نخ و تغيير زاويه بافت در حين آزمايش، تخمين زده شده است.
جهت ارزيابي و تعميم مدل، ۴ نوع پارچه در بافت هاي تافته، سرژه ۲×۱، سرژه ۳×۱، سرژه ۵×۱، که جنس نخ تار آن ها فاستوني (%۴۵ پشم – %۵۵ پلي استر) و جنس نخ پود آن ها پلي استر است توليد گرديدند؛ و آزمايش pull out نخ بر روي اين پارچه ها صورت گرفت. نتايج حاکي از آن است که تعميم اين مدل بر روي کليه بافت ها مطابقت خوبي با نتايج تجربي داشته است.