مقاله تاثير سازمان ملل متحد بر تعديل اصل رضايت دولت درالتزام به تعهدات بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۳۱۹ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثير سازمان ملل متحد بر تعديل اصل رضايت دولت درالتزام به تعهدات بين المللي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشهاي مشترک
مقاله اراده جمعي
مقاله نظام حقوق بين الملل
مقاله جامعه بين المللي
مقاله تراضي دولتها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موثقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از معضلاتي که جامعه بين المللي از وجود آن مي نالد سيطره و تفوق لاينقطع سياست بر حقوق بين الملل است که موجب بي  ثباتي روابط بين الملل گرديده است. در طول تاريخ نزاع  ميان قدرت و خرد هميشه وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشته اين دولتها بودند که نقش اصلي و تاثيرگذار در جامعه بين المللي را بر عهده داشتند. اما رويدادها، حوادث و ضروريات روابط بين الملل تغيير اين نقش را مطالبه نمود. امروزه به وضوح اين واقعيت مبرهن گشته که حقوق بين الملل نمي تواند صرفا حاصل اراده و تراضي دولتها باشد و نظام حقوق بين الملل به عنوان سيستم يک جامعه انساني، دولتها را محيط در دايره اين نظام ساخته است نه محاط بر آن. بر اين اساس هر چند که هنوز نمي توان نقش اراده دولت را در تکوين قاعده حقوق بين الملل موضوعه انکار نمود ولي اين نقش تا حدي تعديل يافته است و جامعه بين المللي آرام آرام از حاکميت اراده دولت به سوي اولويت ارزش هاي مشترک و حاکميت اراده جمعي گام برمي دارد.