مقاله تاثير سبک هويتي و هوش هيجاني در پيش بيني انگيزه پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سبک هويتي و هوش هيجاني در پيش بيني انگيزه پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هويتي
مقاله هوش هيجاني
مقاله انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي ارشدي فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، شناخت سبك هاي هويتي در دانشجويان و ميزان تاثير اين سبک ها و هوش هيجاني در پيش بيني انگيزه پيشرفت و عملکرد تحصيلي آنها بود. براي اين منظور ۴۵۰ نفر از دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز به شيوه خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب و بوسيله پرسشنامه سبك هويتي، انگيزه پيشرفت، هوش هيجاني و معدل واحدهاي گذرانده شده مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که بالاترين ميانگين در سبک هاي هويتي دانشجويان مورد مطالعه، به ترتيب مربوط به سبک هنجاري و سپس سبک اطلاعاتي بود. تحليل يافته ها نيز حاکي از آن بود که سبك هويتي و ميزان هوش هيجاني در انگيزه پيشرفت، موثر است در حاليکه سبك هويتي، هوش هيجاني و انگيزه پيشرفت با عملكرد تحصيلي، ارتباط معناداري ندارد.