مقاله تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقا شغلي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقا شغلي زنان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله ساختار خانوادگي
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله ارتقا شغلي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت جاه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: امروزه شواهد و تحقيقات نشان مي دهد که با وجود افزايش نسبت زنان تحصيل کرده در بازار کار، پيشرفت آنان در مشاغل مديريتي محسوس نبوده است. از آن جا که بر اساس منابع نظري و پژوهشي، سرمايه اجتماعي يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر ارتقا شغلي است و زنان به سبب عوامل اجتماعي و فرهنگي در مقايسه با مردان از سرمايه اجتماعي کمتري برخوردارند، در اين پژوهش تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقا شغلي زنان مورد مطالعه قرار گرفته است. داده هاي ميداني از طريق پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده است. بر اساس يافته ها، شانس ارتقا شغلي زنان داراي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي بالا، بيشتر از ساير زنان بوده و زنان مدير عمدتا از پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي بالا و از خانواده هايي با ساختار دموکراتيک و مشارکتي برخاسته اند؛ درحالي که زنان غيرمدير در بيشتر موارد در خانواده هايي با ساختار تساهل گرا يا اقتدارگرا تربيت شده اند. همچنين ميزان سرمايه اجتماعي (مشارکت، روابط و اعتماد اجتماعي) زنان داراي پست هاي مديريتي، بيشتر از ساير زنان بوده و ترکيب و ساختار آن نيز با ساير زنان تفاوت دارد. روابط اجتماعي زنان در مشاغل غير مديريتي غالبا به خويشان و همسايگان و افراد خودي ختم مي شود، درحالي که روابط اجتماعي زنان داراي مناصب مديريتي از افراد فاميل فراتر رفته و همکاران و دوستان را نيز دربرمي گيرد. در نتيجه آن ها را از اطلاعات و حمايت هاي متنوع و متعدد و امتيازات اجتماعي بيشتري برخوردار مي سازد.