مقاله تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کيفيت زيست محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کيفيت زيست محيطي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله هم جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات نسبتا زيادي در خصوص ارتباط بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و آلاينده هاي زيست محيطي در کشورهاي توسعه يافته انجام شده است. هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر کيفيت زيست محيطي ميزان خروج گاز گلخانه اي دي اکسيد کربن در شش کشور در حال توسعه مالزي، تايلند، اندونزي، سنگاپور، فيليپين و ايران طي سالهاي ۲۰۰۵-۱۹۷۵ با استفاده از رهيافت هم جمعي مي باشد. نتايج نشان مي دهد سرمايه گذاري مستقيم خارجي تاثير مثبت و معني دار بر آلاينده دي اکسيد کربن در همه کشورهاي مورد بررسي، جز سنگاپور داشته در بلند مدت و کوتاه مدت است.