مقاله تاثير سطوح مختلف ابعاد مديريت کيفيت فراگير بر عملکرد شرکت هاي بيمه کشور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف ابعاد مديريت کيفيت فراگير بر عملکرد شرکت هاي بيمه کشور ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت
مقاله رويکرد کيفيت فراگير
مقاله عملکرد
مقاله شرکت هاي بيمه
مقاله رضايت مندي بيمه گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيلاني نيا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت کيفيت فراگير در آغاز در بخش توليدي ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمان هاي بخش خدماتي نيز تاثير گذاشت. هدف مديريت کيفيت فراگير ايجاد تحول فرهنگي و سازماني است که با نيروي کارکنان به پيش مي رود، لذا به کار تيمي، افزايش روحيه در کل سازمان، بهبود فرهنگ سازماني و نيز سود دهي مي آن جامد. مطالعات نشان مي دهند مشتريان به لحاظ تماس نزديک با ارايه دهندگان خدمت و مشارکت در فرآيند خدمت در موقعيت مناسبي براي سنجش کيفيت خدمات هستند. رويکرد مديريت کيفيت فراگير در سازمان هايي چون بيمه که مشتريان داوطلبانه خريدار محصولات آن ها نيستند از اهميت بيشتري برخوردار است. زيرا در صنعت بيمه، نگرش کلي بر اساس اصول بازاريابي بر اين است که محصولات ما را کسي نمي خرد بلکه بايد آن را فروخت، که لازمه اين کار توجه و تامين نيازهاي مشتريان است.
در اين تحقيق تاثير سطوح مختلف ابعاد مديريت کيفيت فراگير بر عملکرد شرکت هاي بيمه طبق مدل ديويد گاروين در صنعت بيمه مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق اين مدل اطلاع رساني ، سرعت ارايه خدمات، صحت خدمات، زيبايي، رفتار مناسب، سادگي و سهولت، انعطاف پذيري و قانون مندي در شرکت هاي بيمه مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق علي-مقايسه اي يا پس رويدادي و آزمون آماري ، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) براي آزمون فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه تحقيق نشان داد تاثير سطوح مختلف ابعاد مديريت کيفيت فراگير بر عملکرد شرکت هاي بيمه کشور ايران متفاوت است.