مقاله تاثير سطوح مختلف سلولهاي سوماتيک بر ميزان اسيدي شدن شير ماست سازي در دوره گرم خانه گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سطوح مختلف سلولهاي سوماتيک بر ميزان اسيدي شدن شير ماست سازي در دوره گرم خانه گذاري
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيديته قابل تيتر
مقاله سلول هاي سوماتيک
مقاله گرمخانه گذاري
مقاله نيتروژن غير پروتئيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: عزت پناه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: امين افشار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ورم پستان و افزايش سطح سلولهاي سوماتيک آن سالهاست كه بعنوان خطري جدي براي سلامت دام، كيفيت شير و فرآورده هاي شيري مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: از شير ماست سازي در سه سطح سلولهاي سوماتيک؛ پايين (کمتر از ۲۰۰۰۰۰)، متوسط (۸۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰) و بالا (بيش از ۸۰۰۰۰۰ سلول در هر ميلي ليتر) استفاده شد و ميزان نيتروژن غير پروتئيني در نمونه شيرخام و اسيديته قابل تيتر و pH شيرمايه خورده در طول گرمخانه گذاري ماست قالبي توليد شده، پايش گرديد.
يافته ها: با افزايش سطح سلولهاي سوماتيک، ميزان نيتروژن غير پروتئيني در نمونه شيرخام به طور معني داري افزايش مي يابد و از سوي ديگر زمان گرمخانه گذاري طولاني تري براي رسيدن به اسيديته قابل تيتر و
pH هدف در پايان دوره گرمخانه گذاري مورد نياز است (P<0.05). احتمالا افزايش سطح سلولهاي سوماتيک و فعاليت پروتئوليتيک بيشتر در اين نمونه ها منجر به توليد ترکيبات نيتروژني غير پروتئيني بيشتر شده که عاملي براي تحريک رشد استرپتوکوکوس ترموفيلوس به شمار مي آيد، از سوي ديگر مي توان افزايش غلظت کلر،سيترات و ايمونوگلوبولين ها و کاهش مقدار پتاسيم، کلسيم، فسفر، کازئين و لاکتوز را در بروز اين پديده در نمونه هاي حاوي سلول هاي سوماتيک متوسط و زياد موثر دانست.هدف اين پژوهش بررسي تاثير بيماري ورم پستان بر روند تخمير شيرماست سازي مايه خورده در زمان گرمخانه گذاري مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که با افزايش سطح سلولهاي سوماتيک، زمان تخمير و رسيدن به ميزان اسيديته لازم براي داشتن بافت مطلوب افزايش مي يابد.