مقاله تاثير سن، جنسيت و گروه خوني بر بروز انواع سرطان خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير سن، جنسيت و گروه خوني بر بروز انواع سرطان خون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان خون
مقاله لوكميا
مقاله بزرگسالان
مقاله گروه خوني
مقاله سن
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني صابر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: برنا حجت
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: هنري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سرطان خون ا لوكميا حدود %۸ كل سرطان ها را شامل مي شود و پنجمين سرطان شايع جهان است. اين بيماري به سرطان كودكان نيز معروف است، زيرا حدود %۱۵ از كودكان زير ۱۵ سال، به اين عارضه مبتلا هستند. در بروز سرطان خون عوامل متعددي مانند سن، جنسيت، نژاد، گروه خوني، اشعه ها و آلوده بودن مادر به باكتري هليكوباكتر پيلوري و غيره موثر هستند.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ۴۲۴ بيمار مبتلا به سرطان خون در دو بخش هماتولوژي و انكولوژي A و B بيمارستان شريعتي تهران طي دوره زماني شهريور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات بيماران در بدو ورود به بيمارستان جمع آوري شد. شاخصه هاي گروه خوني، سن و جنسيت به طور دقيق مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون مجذور كاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: فراواني بيماري در مردان ۱٫۵ برابر زنان بود. درصد بروز بيماري در افراد با گروه هاي خونيA ،O  و Rh+ بيش از ساير گروه ها بود.
نتيجه گيري: سن، جنسيت و گروه خوني بيماران در ميزان ابتلا به سرطان خون نقش دارد.