مقاله تاثير سولفات روي بر اسهال حاد کودکان بستري (يک کارآزمايي باليني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير سولفات روي بر اسهال حاد کودکان بستري (يک کارآزمايي باليني)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفات روي
مقاله اسهال
مقاله عفونت تنفسي
مقاله کودکان
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شكرالهي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تبرايي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: علي پورندوشن خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اسهال يکي از علل اصلي مرگ و مير کودکان جهان است. از آن جايي که اسهال منجر به دفع روي مي گردد و روي سبب تسهيل ترميم مخاط روده و تحريک سيستم ايمني و تنظيم انتقال آب و الکتروليت مي شود، مطالعات نشان داده اند روي در درمان اسهال کودکان موثر است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر سولفات روي بر زمان بهبودي اسهال، بهبود اشتها پس از ابتلا به اسهال و يا پيشگيري از ابتلا به اسهال و عفونت هاي تنفسي ظرف ۲ ماه پس از دريافت روي است.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني که بر روي کودکان مبتلا به اسهال حاد بستري شده در مرکز آموزشي- درماني کودکان قم در سال ۱۳۸۶ انجام شد، کودکان مبتلا به اسهال حاد در دو گروه کنترل که تحت درمان استاندارد اسهال بودند و گروه درمان که علاوه بر دريافت درمان استاندارد، سولفات روي به ميزان روزانه ۱۰ ميلي گرم در دو دوز به مدت ۲ هفته نيز دريافت کردند، قرار گرفتند. به هيچ يک از دو گروه داروي ضد اسهال يا آنتي بيوتيک داده نشد و کودکان به مدت دو ماه پس از بستري از نظر ابتلا به اسهال يا عفونت تنفسي پي گيري شدند. نتايج، با استفاده از آزمون T و آزمون فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، بيماران، به روش متوالي، انتخاب شدند (۶۴ کودک در گروه درمان و ۸۹ کودک در گروه کنترل). گروه هاي مورد مطالعه از نظر مواردي چون جنسيت و کاهش اشتها، مشابه بودند. تفاوت معني داري بين دو گروه در زمان بهبودي اسهال مشاهده نگرديد (P>0.05). هم چنين ابتلا به عفونت هاي گوارشي و تنفسي طي ۲ ماه پس از بستري در دو گروه مشابه بود (P>0.05)؛ ولي مدت زمان بهبود اشتها با استفاده از آزمون T پس از دريافت روي تسريع شد (P=0.015).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که مصرف سولفات روي به ميزان روزانه ۱۰ ميلي گرم، اثري بر روي کاهش دوره اسهال نداشت؛ ولي بهبود اشتها را پس از ابتلا به اسهال تسريع کرد. هم چنين اثر قابل توجهي در پيشگيري از ابتلا به اسهال و عفونت تنفسي در طي ۲ ماه پس از دريافت سولفات روي ديده نشد.