مقاله تاثير سويه انتخابي به عنوان پايه مادري بر عملکرد صفات کمي آميخته هاي کرم ابريشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير سويه انتخابي به عنوان پايه مادري بر عملکرد صفات کمي آميخته هاي کرم ابريشم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم ابريشم
مقاله پايه مادري
مقاله گروه بومي
مقاله نژاد اصلاح شده
مقاله صفات کمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: بيژن نيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غني پور ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کرم ابريشم با توجه به ساختار ژنتيکي سويه هاي مختلف، اثرات مادري تاثير چشمگيري بر عملکرد آميخته هاي نسل بعد دارند. اين آزمايش به منظور بررسي تاثير استفاده از گروه بومي بغدادي و نژادهاي اصلاح شده ۱۰۷ (ژاپني) و ۱۱۰ (چيني) به عنوان پايه مادري بر صفات کمي آميخته هاي کرم ابريشم اجرا گرديد. پس از طراحي، توليد و پرورش نتاج تلاقي هاي مورد نظر، صفات لاروي، پيله و مقاومتي حشره اندازه گيري و داده هاي حاصل تجزيه و تحليل شد. طبق نتايج حاصل، استفاده از پايه مادري بومي بغدادي به جاي هر يک از نژادهاي اصلاح شده باعث افزايش معني داري در وزن و درصد قشر پيله گرديد که نشان دهنده برتري پايه مادري بومي بود. آميخته ۱۰۷× بغدادي در مقايسه با بغدادي ×۱۰۷ با ۶۹٫۱۵ گرم وزن پيله خوب بيشتر، ۰٫۰۴ گرم وزن قشر بيشتر، ۱٫۲۸% درصد قشر بيشتر و ۰٫۱۰۶ گرم ميانگين وزن پيله بيشتر داشت. آميخته ۱۱۰× بغدادي هم نسبت به آميخته بغدادي ×۱۱۰ داراي ۰٫۵۶% قشر ابريشمي بيشتر و ۰٫۰۱۸ گرم وزن قشر ابريشمي بيشتري بود (P<0.05) همچنين آميخته ۱۱۰× بغدادي با ۲۶٫۸ پيله خوب بيشتر، ۰٫۷۴% قشر ابريشمي بيشتر و ۰٫۰۱۸ گرم وزن پيله خوب بيشتر در مقايسه با آميخته ۱۰۷× بغدادي عملکرد بهتري نشان داد. بين آميخته هاي با پايه مادري اصلاح شده هم پايه مادري ۱۰۷ برتري معني داري نسبت به پايه مادري ۱۱۰ نشان داد (P<0.05) نتايج به دست آمده نشان مي دهد که براي توليد آميخته هاي تجاري مي توان از گروه هاي بومي کرم ابريشم هم استفاده کرد.