مقاله تاثير سياست هاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي طي سال هاي ۱۳۵۲-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير سياست هاي مالي بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي طي سال هاي ۱۳۵۲-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع درآمد
مقاله سياست مالي
مقاله مخارج دولت
مقاله ماليات
مقاله ضريب جيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير بحث هايي درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در اين ميان، يكي از مهم ترين وظايف دولت ها نقش توزيعي و رسيدن به رشد اقتصادي مي باشد. در اين مقاله سعي شده كه چگونگي اين نقش در قالب سياست هاي مالي و ابزارهاي مهمي كه براي اجراي اين سياست در اختيار دولت است، از جمله پرداخت هاي انتقالي و ماليات ها مورد بحث قرار گيرد.
با استفاده از آمارهاي متغيرهاي سري زماني طي سال هاي ۱۳۵۲-۱۳۸۴، مدل انتخابي از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سياست هاي مالي (ماليات و يارانه ها) بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي ملاحظه شده است. نتايج نشانگر آن است كه سياست هاي مالي در كشور (افزايش ماليات و يارانه) باعث بهبود توزيع درآمد و كاهش رشد اقتصادي شده است كه شاخص ارزيابي بهبود توزيع درآمد، ضريب جيني مي باشد. در اين راستا، از اطلاعات و داده هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده شده است. افزايش درآمدهاي نفتي و توليد ناخالص داخلي، سبب برابري توزيع درآمد و بهبود رشد اقتصادي شده و نرخ رشد جمعيت نقش منفي در رشد اقتصادي داشته است.