مقاله تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسکن دولتي در گسترش کالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي: شهر کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير سياست هاي واگذاري زمين و مسکن دولتي در گسترش کالبدي شهرهاي ايران (نمونه موردي: شهر کرمانشاه)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار مسکن
مقاله زمين شهري
مقاله دولت
مقاله رشد شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكيني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: تفكري اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سده معاصر تاثيرگذار غالب در گسترش و توسعه فيزيکي شهرها، دولت متمرکز بوده که از طريق دخالت در واگذاري زمين رايگان و يا ارزان قيمت جهت ساخت واحدهاي مسکوني، اعطاي تسهيلات از طريق سيستم بانکي و تهيه طرح هاي توسعه شهري با پيامدهايي چون الحاق اراضي و تغيير کاربري صورت گرفته است. اين مقاله با هدف پي بردن به تاثير دخالت مستقيم دولت در بخش زمين و مسکن و نهايتا گسترش فيزيکي در يک شهر بزرگ منطقه اي چون کرمانشاه انجام گرفته است. در اين راستا اين سوال مطرح بوده که چگونه اين دخالت صورت گرفته و چه تاثيري در توسعه فيزيکي شهر داشته است؟
روش تحقيق اين مقاله توصيفي تحليلي است و با استفاده از تحليل آمار و اطلاعات موجود در اين زمينه و عکس و نقشه هاي هوايي شهر کرمانشاه به اين نتيجه رسيده است که سياست هاي دولت به ويژه در قالب زمين شهري، مهم ترين عامل در تکوين فيزيکي شهر کرمانشاه بوده و نقشه هاي مراحل توسعه شهري به همراه مالکيت اراضي دولتي و واگذاري ها، حاکي از آن است که اين امر موجب گسترش افقي شهر و تراکم پايين در آن گرديده است