مقاله تاثير شاخص هاي رقابتي قيمتي و غير قيمتي بر صادرات زير بخش هاي صنعتي ايران (۸۲–۱۳۷۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير شاخص هاي رقابتي قيمتي و غير قيمتي بر صادرات زير بخش هاي صنعتي ايران (۸۲–۱۳۷۷)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله شاخص هاي رقابتي
مقاله داده هاي پانلي
مقاله صادرات زيربخش هاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فشاري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه، بررسي تاثير شاخص هاي رقابتي بر صادرات زير بخش هاي صنعتي ايران طي دوره ۸۲ – ۱۳۷۷ با استفاده از روش داده هاي پانلي است. اين تحقيق، در قالب شاخص هاي قيمتي همانند نرخ تورم و نرخ ارز اسمي و شاخص هاي غير قيمتي نظير بهره وري نيروي کار و مزيت نسبي آشکار شده انجام شده است. بر اساس نتايج اين تحقيق متغيرهاي بهره وري نيروي کار، مزيت نسبي آشکار شده و نرخ ارز اسمي تاثير مثبت و معني دار بر صادرات زير بخش هاي صنعتي اقتصاد ايران داشته است. تاثير متغير نرخ تورم نيز بر صادرات زير بخش هاي صنعتي منفي و معني دار بوده است. همچنين، کشش صادرات کل صنعت و زيربخش هاي آن نسبت به بهره وري نيروي کار نسبتا پايين بوده است.