مقاله تاثير شدت جريان الکتريکي پاشش پلاسمايي بر مشخصات پوشش کامپوزيتي تيتانيم- هيدروکسي آپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثير شدت جريان الکتريکي پاشش پلاسمايي بر مشخصات پوشش کامپوزيتي تيتانيم- هيدروکسي آپاتيت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسما اسپري
مقاله هيدروکسي آپاتيت
مقاله تيتانيم
مقاله آلياژ Ti-6Al-4V
مقاله پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوپايي نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي ‌فر مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروکسي آپاتيت به علت خواص زيست سازگاري و هدايت استخواني بالا به عنوان پوشش بر روي آلياژ تيتانيم استفاده مي شود. اما استحکام چسبندگي ضعيف بين هيدروکسي آپاتيت و آلياژ تيتانيم باعث کاهش پايداري کاشتني هايي استفاده شده در بدن به مدت طولاني مي شود. در اين پژوهش پودر کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت- تيتانيم حاوي ۵۰ درصد وزني تيتانيم به روش آسيابکاري تهيه و به عنوان ماده اوليه در پلاسما اسپري به منظور ايجاد پوشش کامپوزيتي بر روي آلياژ تيتانيم استفاده شد. همچنين تاثير شدت جريان الکتريکي پاشش بر روي مشخصات پوشش کامپوزيتي بررسي شد. مشخصه يابي و ارزيابي پوشش کامپوزيتي، با استفاده از روش هاي پراش پرتو ايکس (XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) انجام شد. همچنين ريز سختي پوشش ها نيز بررسي شد. نتايج حاصل از آزمون ها نشان داد که پوشش کامپوزيتي ايجاد شده در شدت جريان الکتريکي پاشش ۶۰۰ آمپر و فاصله پاشش ۱۰ سانتيمتر داراي بيشترين مقدار ريز سختي و استحکام چسبندگي است، علاوه بر آن، داراي بالاترين کيفيت سطح از نظر مقدار تخلخل و مورفولوژي سطح است.