مقاله تاثير شرايط عدم اطمينان ناشي از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران (دوره سالهاي ۷۹-۱۳۳۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۶ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثير شرايط عدم اطمينان ناشي از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران (دوره سالهاي ۷۹-۱۳۳۸)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله صادرات غيرنفتي
مقاله عدم اطمينان نرخ ارز
مقاله ريسك
مقاله همگرايي و مدل خود توضيح باوقفه هاي توزيع شده (ARDL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زيرك محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس متون اقتصادي و تحقيقات، نرخ ارز، دست كم در كوتاه مدت، رابطه نزديكي با صادرات دارد. آنچه تاكنون پژوهشگران كمتر بدان توجه كرده اند، اين است كه نوسانات و تغييرات مداوم نرخ ارز نيز در طول زمان ممكن است بر صادرات تاثير بگذارد. بدين ترتيب كه نوسانات نرخ ارز در شكل گيري انتظارات صادركنندگان تاثير مي گذارد و، با مبهم كردن قيمت كالاهاي صادراتي در آينده، آنان را در شرايط عدم اطمينان قرار مي دهد.
بر اين اساس، نوسانات نرخ ارز در طول زمان به ايجاد نوعي مخاطره و عدم اطمينان مي انجامد و از اين طريق باعث كاهش صادرات ـ از جمله صادرات غيرنفتي ـ مي گردد.
هدف از اين مقاله بررسي تاثير عدم اطمينان حاصل از نوسانات نرخ ارز در صادرات غيرنفتي است. بدين منظور، در اين تحقيق ابتدا شاخصي مناسب براي اندازه گيري خطر حاصل از نوسانات نرخ ارز معرفي مي شود و سپس اين شاخص در تابع صادرات غيرنفتي ـ كه خود با توجه به مشخصه هاي خاص اقتصاد ايران برگزيده شده ـ وارد مي شود. با توجه به ناپايا بودن برخي از متغيرهاي مدل، از تكنيك هاي همگرايي و مدل خود توضيح با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) و نيز مدل تصحيح خطا، براي برآورد ضرايب مدل استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل، وجود رابطه معكوس ميان صادرات غيرنفتي و نوسانات نرخ ارز را تاييد مي كند.